Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[21/22 PL] 4R 왓포드 vs 울버햄튼 MVP 황희찬
SPOTV
SPOTV 1.64TR theo dõi 40872 Videos 1.43TỶ lượt xem 2021-09-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem1.54TR
Thích tỷ lệ 96.1%
Số lần bình luận1.98N
Tỷ lệ lượt xem 93.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 700.74TR - 1.26TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.15%
Thẻ gắn
SPOTV 스포티비 PL 프리미어리그 왓포드 울버햄튼 황희찬
Giới thiệu
왓포드 vs 울버햄튼 MVP 황희찬
SPOTV NOW로 H/L 시청하기 (무료) ☞ https://bit.ly/3k2Rdhd
Mở