Bộ đến sub thời gian thực

 

melleju멜르쥬

Kiểm tra giá trị kênh
11,600
melleju멜르쥬 Bộ đến sub thời gian thực cập nhật từng giây
Mẹo: Do sự điều chỉnh của YouTube, hiện tại số lượng người đăng ký chỉ hiển thị số có ba chữ số