Bộ đến sub thời gian thực

 

oven ric

Kiểm tra giá trị kênh
14
oven ric Bộ đến sub thời gian thực cập nhật từng giây
Mẹo: Do sự điều chỉnh của YouTube, hiện tại số lượng người đăng ký chỉ hiển thị số có ba chữ số