Bộ đến sub thời gian thực

 

キトラ【KADOKAWAキトラ公式ボイストゥーン】

Kiểm tra giá trị kênh
45,000
キトラ【KADOKAWAキトラ公式ボイストゥーン】 Bộ đến sub thời gian thực cập nhật từng giây
Mẹo: Do sự điều chỉnh của YouTube, hiện tại số lượng người đăng ký chỉ hiển thị số có ba chữ số