Bộ đến sub thời gian thực

 

까니짱 [ G-NI ]

Kiểm tra giá trị kênh
4,260,000
까니짱 [ G-NI ] Bộ đến sub thời gian thực cập nhật từng giây
Mẹo: Do sự điều chỉnh của YouTube, hiện tại số lượng người đăng ký chỉ hiển thị số có ba chữ số