Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu
Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

백종원의 요리비책 Paik's Cuisine YouTube Channel Analytics and Report

백종원의 요리비책 Paik's Cuisine Trang phân tích dữ liệu Youtube (Dữ liệu cập nhật ngày 2020-02-21)
백종원의 요리비책 Paik's Cuisine
Đã tham gia YouTube trên: 2018-03-04Quốc gia: Hàn Quốc  Ngôn ngữ: Hàn Quốc 
Tổng số đăng ký Live Sub Count
3.47TR  0.29%
Tổng số lượt xem
168.62TR  0.1%
Lượng view trung bình
576.53N  -10.65%
Tổng video
137 
Thẻ kênh
Xếp hạng toàn cầu
3,110th  (Top 1%)
Xếp hạng quốc gia/khu vực
61st  (Top 1%)
Sao điểm Nox
  3.94 
Video đã xuất bản
13  (Tháng gần đây)
Thu nhập đối tác dự tính(Hàng tháng)
798.71TR-1.39TỶ
Thu nhập dự tính
335.79TR  (Mỗi video)
백종원의 요리비책 Paik's Cuisine Bảng dữ liệu kênh YouTube 
백종원의 요리비책 Paik's Cuisine Dữ liệu lịch sử của người đăng ký (1 năm gần đây)
Hằng ngày
Toàn bộ
Mẹo: YouTube chỉ hiển thị ba chữ số số người đăng ký, vì vậy đường cong có một số thay đổi
백종원의 요리비책 Paik's Cuisine Lượt xem dữ liệu lịch sử (1 năm gần đây)
Hằng ngày
Toàn bộ
백종원의 요리비책 Paik's Cuisine So sánh dữ liệu hàng ngày và lượt xem 
7 gày
30 ngày
Views
Subs
Subs for the Last 7 Days: Subs-Compare to previous Last 7 Days:
백종원의 요리비책 Paik's Cuisine Dự đoán tương lai (1 năm tới)
tuần Độ tương tác trung bình 30 video đăng gần đây nhất
 • Views/Subs
  29.18%
  Tuyệt vời
 • Lượt thích/Views
  1.66%
  Tốt
 • Bình luận/Views
  0.15%
  Tốt
 • Không thích/Views
  0.03%
  Tuyệt vời
Biểu đồ lượt xem video
Avg.Views1.01TR
Video được xem nhiều nhất từ 백종원의 요리비책 Paik's Cuisine Kênh Youtube
5.99TR Views· 2019-06-13 Ngày xuất bản· 76.97N Lượt thích· 7.28N Bình luận

#백종원 #집밥백선생 #김치찌개 #간단버전 정말로 다양한 김치찌개 레시피, 오늘 소개할 레시피는 집밥 백선생 시즌1 2화 김치편에 소개되었던 김치찌개입니다. 미리 볶을 필요 없이 바로 끓이는 간단 버전 레시피를 소개합니다. [재료 목록 (2인분 기준)] 1. 돼지고기 120g 2. 쌀뜨물 380ml (약 2컵) 3. 자른 김치 150g 4. 다진마늘 30g (2큰술) 5. 대파 30g 6. 청양고추 10g 7. 홍고추 10g 8. 고운 고춧가루 30g (2큰술) 9. 굵은 고춧가루 30g (2큰술) 10. 국간장 15g (1큰술) 11. 새우젓 15g (1큰술) [조리법] 1. 대파와 고추는 송송 썰어 준비합니다. 2. 냄비에 목살과 쌀뜨물을 넣고 충분히 끓여, 고기 육수를 우려냅니다. 3. 고기 육수가 충분히 우러나면 김치와 다진마늘을 넣습니다. 4. 국물이 끓어오르면 대파와 고추를 넣습니다. 5. 고춧가루를 넣고 잘 섞습니다. 굵은 고춧가루와 고운 고춧가루를 반씩 섞어 넣으면 더욱 좋습니다. 6. 국간장과 새우젓을 넣고 잘 저어 줍니다. ※ 기호에 따라 다른 채소를 넣거나, 물의 양을 조절해 자신만의 레시피를 만들어 보세요! [INGREDIENTS (2 servings)] 1. 4.2 oz Pork Shoulder (Diced) 2. 1.5 Cups Rice Water 3. 5.2 oz Sliced Kimchi 4. 2 Tsp Chopped Garlic 5. 1 oz Large green onions 6. 0.3 oz Cheongyang chili pepper 7. 0.3 oz Red chili pepper 8. 2 Tsp Red Pepper Powder, Fine Type 9. 2 Tsp Red Pepper Coarse Powder 10. 1 Tsp Soup soy sauce (Guk-ganjang) 11. 1 Tsp Salted fermented shrimp (Saeujeot) [PREPARATION] 1. Chop large green onions and chili peppers up first. 2. Add pork shoulder and rice water and simmer it. 3. When the broth is boiled enough, add kimchi and chopped garlic. 4. When it's boiled over, add large green onions and chili peppers. 5. Add red pepper powder and mix. it's better to use coarse powder and fine type half each. 6. Add soy sauce and salted fermented shrimp, and stir well. ※ Make your own recipe to add other vegetables or adjust the amount water to taste.

Video mới nhất từ 백종원의 요리비책 Paik's Cuisine Kênh Youtube
Dự tính độ tuổi và tỉ lệ giới tính của người hâm mộ 
Dự tính phân bố vị trí địa lý của người hâm mộ 
백종원의 요리비책 Paik's Cuisine Người xem tích cực phân phối thời gian
백종원의 요리비책 Paik's Cuisine người xem tích cực.
엄마의 가정식 mom's home meal3 nhận xét trong video 3
김진범2 nhận xét trong video 2
김지혜2 nhận xét trong video 2
강준석2 nhận xét trong video 2
나시2 nhận xét trong video 2
BY G2 nhận xét trong video 2
도모2 nhận xét trong video 2
뚜요닝2 nhận xét trong video 2
하하 히히홓2 nhận xét trong video 2
Top 5 kênh đối tượng chồng chéo.
진용진
진용진
Quốc gia: Hàn Quốc Tổng số đăng ký:1.44TR
8.5%Tỷ lệ chồng chéo
영국남자 Korean Englishman
영국남자 Korean Englishman
Quốc gia: Hàn Quốc Tổng số đăng ký:3.7TR
8.5%Tỷ lệ chồng chéo
맛상무
맛상무
Quốc gia: Hàn Quốc Tổng số đăng ký:559N
6.5%Tỷ lệ chồng chéo
감스트GAMST
감스트GAMST
Quốc gia: Hàn Quốc Tổng số đăng ký:1.61TR
5%Tỷ lệ chồng chéo
JFlaMusic
JFlaMusic
Quốc gia: Hàn Quốc Tổng số đăng ký:14.7TR
5%Tỷ lệ chồng chéo
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)