KUR'AN YouTube Channel Analytics and Report

KUR'ANTrang phân tích dữ liệu Youtube Xuất

Dữ liệu cập nhật ngày 2020-09-21 21:56:21Đang tính toán
 • Tổng số đăng ký

  98N 
 • Tổng số lượt xem

  331.41N  4.21%
 • Lượng view trung bình 

  8.09N  8.71%
 • Tổng video

  35 
Xếp hạng
230,998th ( Top 1.7% )
3,483rd ( Top 5.4% )
Sao điểm Nox
Thu nhập dự tính
663.43N  (Mỗi video)
Thu nhập đối tác dự tính(Hàng tháng)
1.97TR-3.98TR
Bảng dữ liệu kênh YouTube
7 gày14 gày30 gày
Dữ liệu lịch sử của người đăng ký  (1 năm gần đây)
Toàn bộ
Mẹo: YouTube chỉ hiển thị ba chữ số số người đăng ký, vì vậy đường cong có một số thay đổi
Luợng Fan cột mốc

2019-06-19

Lượt xem dữ liệu lịch sử  (1 năm gần đây)
Hằng ngàyToàn bộ
Views
7 gày30 gày
Subs for the Last 7 Days: Subs-Compare to previous Last 7 Days:
Dự tính độ tuổi và tỉ lệ giới tính của người hâm mộ
Dự tính phân bố vị trí địa lý của người hâm mộ
Nguồn dữ liệu là dữ liệu công khai của mạng xã hội. Nếu bạn không muốn hiển thị dữ liệu kênh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa [email protected]
Kênh chưa được xác minh Sau khi hoàn thành chứng nhận, bạn sẽ nhận được các đặc quyền sau1. Số liệu kênh bạn sẽ được cập nhật hàng ngày.2. Chúng tôi sẽ đề xuất nhiều nhà tài trợ chất lượng cao cho bạn. Kiểm chứng
KUR'AN

Ngày tham gia

2018-05-29

Quốc gia

Thổ Nhĩ Kỳ 

Ngôn ngữ

Thổ Nhĩ Kỳ 

Theo dõi
Thẻ kênh
Giới thiệu
Kur'an meali

En güzel görsel ve ses kurgusuyla Instagram ve YouTube'da dinleyicilerle buluşturuyoruz.

Kuran Meali Türkçe, Ayetler

Instagram @kuran

Kuran Sesli Türkçe Çeviri Meali Ayetler
KUR'AN-I KERİM MEALİ Eser İsmi : Evrensel Çağrı Kur'an-ı Kerim,
Meali ve Fıkhi Tefsiri Müellifi : Uludağ Üniversitesi İslam Hukuku Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN
Okuyan : Ahmet Deniz

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

Fatiha
Bakara
Al-i İmran
Nisa
Maide
En'am
A'raf
Enfal
Tevbe
Yunus
Hûd
Yusuf
Ra'd
İbrahim
Hicr
Nahl
İsra
Kehf
Meryem
Ta-Ha
Enbiya
Hac
Mü'minûn
Nur
Furkan
Şuara
Neml
Kasas
Ankebût
Rûm
Lokman
Secde
Ahzab
Sebe'
Fatır
Yasin
Saffat
Sad
Zümer
Mü'min
Fussilet
Şûra
Zuhruf
Duhan
Casiye
Ahkaf
Muhammed
Fetih
Hucurat
Kaf
Zariyat
Tur
Necm
Kamer
Rahman
Vakıa
Hadid
Mücadele
Haşr
Mümtehine
Saf
Cum'a
Münafikûn
Teğabün
Talak
Tahrim
Mülk
Kalem
Hakka
Mearic
Nuh
Cin
Müzzemmil
Müddessir
Kıyamet
İnsan
Mürselat
Nebe'
Naziat
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)