Quay lại trang Tìm kiếm
The Four YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-19 07:59:55
Xuất

The Four

Kênh giải trí Giải trí Trò chơi
Khác
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

569.0N

Lượt xem trung bình

219.6N

Chỉ số NOX

1.38

Ước tính chi phí

$ 234.5

Tỷ lệ tương tác

1.98%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.38/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Tốt
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Đạt chuẩn

Xếp hạng Kênh

Xếp hạng Khác 6,466 Top 1.00%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 569,000
Xem 3,957,039
Số lượng video 26
Xem thêm