Quay lại trang Tìm kiếm
Beyoncé YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-19 20:06:11
Xuất

Beyoncé

Âm nhạc Pop Giải trí
Hoa Kỳ
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

25.7TR

Lượt xem trung bình

2.5TR

Chỉ số NOX

2.07

Ước tính chi phí

$ 3.71N

Tỷ lệ tương tác

3.50%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.07/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Tốt
Tỷ lệ tương tác
Tầm trung
Độ tin cậy người xem
Tốt

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 25,700,000
Xem 16,848,201,815
Số lượng video 238
Xem thêm