Quay lại trang Tìm kiếm
We Have Band YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-01-29 03:18:41
Xuất

We Have Band

Khác
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

4.9K

Lượt xem trung bình

15.1K

Chỉ số NOX

2.07

Ước tính chi phí

$ 12.5

Tỷ lệ tương tác

1.09%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.07/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Tầm trung
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Xuất sắc
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

BXH Lượt theo dõi Toàn cầu 3,049,994 Top 18.35%
Xếp hạng Khác 767,282 Top 9.07%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 4,920
Xem 3,390,842
Số lượng video 172
Xem thêm