Quay lại trang Tìm kiếm
Pentatonix Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-02-05 13:24:12
Xuất

Pentatonix

Âm nhạc Pop Giải trí
Hoa Kỳ
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

20.0M

Lượt xem trung bình

142.8K

Chỉ số NOX

1.38

Ước tính chi phí

$ 209.5

Tỷ lệ tương tác

6.19%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.38/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Đạt chuẩn
Chất lượng kênh
Đạt chuẩn
Tỷ lệ tương tác
Tầm trung
Độ tin cậy người xem
Đạt chuẩn

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 20,000,000
Xem 5,949,816,971
Số lượng video 254
Xem thêm