Something Wicked This Way Comes

@somethingwicked11
Úc
Tiếng Anh Đăng ký

Theo dõi

Xuất bản gần đây nhất

Khuyến mãi gần đây nhất

Chỉ số NOX

Tiềm năng hợp tác

Số liệu chung

Số lượt xem trung bình
--
Chỉ số biến động --
Số lượt xem trung bình
Video dài --
Shorts (Video ngắn) --
Chỉ số biến động
Video dài --
Shorts (Video ngắn) --
Engagement trung bình
--
Tỷ lệ Engagement --
Engagement trung bình
Video dài --
Shorts (Video ngắn) --
Tỷ lệ Engagement
Video dài --
Shorts (Video ngắn) --
Số lượng nội dung
--
Khoảng thời gian hoạt động trung bình -- ngày
Số lượng nội dung
Video dài --
Shorts (Video ngắn) --
Lượt xem/người theo dõi
--

Theo dõi 0
Xem 0
Số lượng video 0

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
0/5 Kém
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Kém

Xu hướng hợp tác
0 /10
Kém
Nhãn hợp tác
Báo cáo

Giá hợp tác và CPM

CPM
$ -- CPM của khu vực này $-- - $--
Toàn bộ Video
$ -- - $ -- Giá ước tính

Xếp hạng Kênh