Quay lại trang Tìm kiếm
Sean Bagshaw YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-02-04 02:28:47
Xuất

Sean Bagshaw

Lối sống
Hoa Kỳ
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

44.1K

Lượt xem trung bình

9.7K

Chỉ số NOX

2.01

Ước tính chi phí

$ 190

Tỷ lệ tương tác

10.16%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.01/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Tốt
Tỷ lệ tương tác
Tầm trung
Độ tin cậy người xem
Đạt chuẩn

Xếp hạng Kênh

Xếp hạng Hoa Kỳ 120,036 Top 8.52%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 44,100
Xem 3,129,475
Số lượng video 173
Xem thêm