Quay lại trang Tìm kiếm
신기누설: 영화를 그리다 Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-02-01 13:16:04
Xuất

신기누설: 영화를 그리다

Phim truyện Giải trí Kênh giải trí
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Đăng ký

Theo dõi

154.0K

Lượt xem trung bình

84.8K

Chỉ số NOX

2.07

Ước tính chi phí

$ 2.19K

Tỷ lệ tương tác

2.05%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.07/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Đạt chuẩn
Chất lượng kênh
Tầm trung
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Đạt chuẩn

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 154,000
Xem 67,355,517
Số lượng video 228
Xem thêm