Quay lại trang Tìm kiếm
Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: --
Xuất

areaCodeMap.undefined
langMap.undefined Đăng ký

Theo dõi

--

Lượt xem trung bình

--

Chỉ số NOX

--

Ước tính chi phí

$ --

Tỷ lệ tương tác

--

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

基本データ

チャンネルクオリティー

Noxスコア
2.76/5 普通
Noxスコアは5つの重要な指標(登録者増加、コンテンツ制作投稿、チャンネルクオリティー、登録者信憑性、エンゲージメント率)で成り立つもので、1から5まで5つのレベルで分けられている。
Noxスコア評価標準
登録者増加
良くない
コンテンツ制作投稿
優秀
チャンネルクオリティー
合格
エンゲージメント率
普通
登録者信憑性
良くない

チャンネルランキング

広告単価とCPM

成長推移

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
登録者数 131,000
視聴回数 65,413,281
動画数 5,413
展開