Quay lại trang Tìm kiếm
遊戲Back噏 Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-01-29 23:30:56
Xuất

遊戲Back噏

Trung Quốc Hồng Kông
Tiếng Trung (Truyền thống)
Đăng ký

Theo dõi

84

Lượt xem trung bình

52

Chỉ số NOX

3.56

Ước tính chi phí

$ --

Tỷ lệ tương tác

23.20%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
3.56/5 Tốt
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Xuất sắc
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Tốt
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Xuất sắc

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 84
Xem 3,757
Số lượng video 12
Xem thêm