Quay lại trang Tìm kiếm
Test Medicina 2022 Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-01-28 02:19:32
Xuất

Test Medicina 2022

Theo dõi

7.3K

Lượt xem trung bình

16.8K

Chỉ số NOX

1.55

Ước tính chi phí

$ 21.5

Tỷ lệ tương tác

0.80%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.55/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Xuất sắc
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Đạt chuẩn

Xếp hạng Kênh

BXH Lượt theo dõi Toàn cầu 2,439,877 Top 14.68%
Xếp hạng Ý 23,637 Top 12.56%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 7,320
Xem 606,964
Số lượng video 21
Xem thêm