Quay lại trang Tìm kiếm
Super Mecha Champions Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-02-04 10:37:22
Xuất

Super Mecha Champions

Hành động Trò chơi Video Đóng vai
Hoa Kỳ
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

38.0K

Lượt xem trung bình

2.9K

Chỉ số NOX

2.47

Ước tính chi phí

$ 78.5

Tỷ lệ tương tác

13.36%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.47/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Tầm trung
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Tầm trung
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Xếp hạng Hoa Kỳ 131,540 Top 9.34%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 38,000
Xem 3,208,708
Số lượng video 209
Xem thêm