Quay lại trang Tìm kiếm
CTMI YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-25 14:46:13
Xuất

CTMI

Tin tức & Chính trị Âm nhạc
Mauritius
Tiếng Pháp
Đăng ký

Theo dõi

43.5N

Lượt xem trung bình

1.2N

Chỉ số NOX

2.53

Ước tính chi phí

$ 18

Tỷ lệ tương tác

19.81%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.53/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tốt
Chất lượng kênh
Đạt chuẩn
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Tốt

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 43,500
Xem 8,429,925
Số lượng video 1,884
Xem thêm