Quay lại trang Tìm kiếm
Sadie’s ASMR Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-02-01 13:52:10
Xuất

Sadie’s ASMR

Ẩm thực
Khác
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

88.0K

Lượt xem trung bình

16.1K

Chỉ số NOX

2.76

Ước tính chi phí

$ 269

Tỷ lệ tương tác

6.84%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.76/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Tầm trung
Chất lượng kênh
Tầm trung
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Xếp hạng Khác 50,035 Top 1.00%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 88,000
Xem 17,026,286
Số lượng video 464
Xem thêm