Quay lại trang Tìm kiếm
BlackArro Cartoons Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-02-06 16:16:01
Xuất

BlackArro Cartoons

Giải trí Âm nhạc
Hoa Kỳ
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

1.2K

Lượt xem trung bình

31

Chỉ số NOX

3.22

Ước tính chi phí

$ 0

Tỷ lệ tương tác

100.00%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
3.22/5 Tốt
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tốt
Chất lượng kênh
Đạt chuẩn
Tỷ lệ tương tác
Xuất sắc
Độ tin cậy người xem
Xuất sắc

Xếp hạng Kênh

BXH Lượt theo dõi Toàn cầu 5,393,125 Top 32.45%
Xếp hạng Hoa Kỳ 687,668 Top 48.82%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 1,230
Xem 367,297
Số lượng video 628
Xem thêm