Quay lại trang Tìm kiếm
Tilak Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-02-05 17:44:16
Xuất

Tilak

Giải trí Âm nhạc Du lịch
Ấn Độ
Tiếng Hindi
Đăng ký

Theo dõi

20.2M

Lượt xem trung bình

13.3K

Chỉ số NOX

2.30

Ước tính chi phí

$ 75.5

Tỷ lệ tương tác

9.30%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.30/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Xuất sắc
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Đạt chuẩn

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 20,200,000
Xem 8,134,985,032
Số lượng video 5,081
Xem thêm