Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu
Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

englishgrammarspot YouTube Channel Analytics and Report

englishgrammarspot Trang phân tích dữ liệu Youtube (Dữ liệu cập nhật ngày 2020-02-29)
englishgrammarspot
Đã tham gia YouTube trên: 2013-03-16Quốc gia: Hà Lan  Ngôn ngữ: Tiếng Anh 
Tổng số đăng ký Live Sub Count
65N  2.36%
Tổng số lượt xem
7.03TR  2.05%
Lượng view trung bình
216.25N  2.05%
Tổng video
26 
Thẻ kênh
Xếp hạng toàn cầu
271,942nd  (Top 2.61%)
Xếp hạng quốc gia/khu vực
1,990th  (Top 1.14%)
Sao điểm Nox
  0.43 
Video đã xuất bản
0  (Tháng gần đây)
Thu nhập đối tác dự tính(Hàng tháng)
14.72TR-29.58TR
Thu nhập dự tính
11.02TR  (Mỗi video)
englishgrammarspot Bảng dữ liệu kênh YouTube 
englishgrammarspot Dữ liệu lịch sử của người đăng ký (1 năm gần đây)
Hằng ngày
Toàn bộ
Mẹo: YouTube chỉ hiển thị ba chữ số số người đăng ký, vì vậy đường cong có một số thay đổi
englishgrammarspot Lượt xem dữ liệu lịch sử (1 năm gần đây)
Hằng ngày
Toàn bộ
englishgrammarspot So sánh dữ liệu hàng ngày và lượt xem 
7 gày
30 ngày
Views
Subs
Subs for the Last 7 Days: Subs-Compare to previous Last 7 Days:
englishgrammarspot Dự đoán tương lai (1 năm tới)
tuần Độ tương tác trung bình 30 video đăng gần đây nhất
Biểu đồ lượt xem video
Avg.Views0
Video được xem nhiều nhất từ englishgrammarspot Kênh Youtube
678.48N Views· 2013-03-23 Ngày xuất bản· 4.09N Lượt thích· 31 Bình luận

Present simple tense English grammar tutorial. This English grammar lesson shows you how to form a present simple tense and when to use a present simple tense. Before we get started it's good to know that when I say first person singular I mean 'I'. When I say second person singular I mean 'you'.When I say third person singular I mean 'he', 'she' and 'it'. When I say first person plural I mean 'we'. When I say second person plural I mean 'you'. When I say third person plural I mean 'they'. Now let's get started. Take a look at these sentences: I walk to school every day. They play football on Sunday. Both these sentences are in the present simpe tense. How to form a present simple tense. For the first and second person singular forms, we simply use the infinitive form of the verb. For example: I swim in the river. You read the newspaper. For all plural forms, we do the same. We use the infinitive form of the verb. We walk school. You ride your bikes. They study English. For the third person singular form, 'he', 'she', and 'it', we do something else. We use the infinitive form of the verb but we add a '-s'. For example: He walks home. She plays hockey. It rains on St. Swithins Day. We need to pay extra attention when verbs end in a '-s' sound such as kiss and catch. We use the infinitive form of the verb but we add '-es.' He misses his wife. She teaches English. For verbs ending in a 'y', preceded by a consonant, such as spy, fly, envy, worry, and the consonants being a 'p', an 'l', a 'v', and an 'r', the 'y' becomes 'ie'. He spies on his neighbours. She envies her cousin. It worries me a lot. Now let's take a look at the present simple tense in questions. For the first and second person singular form, we need the auxiliary verb 'to do', and the infinitive form of the verb. Do I need a ticket? Do you speak English? The same goes for all plural forms. Do we make the beds ourselves? Do you ride your bicycles? Do they work on the farm? For the third person singular form, we also use the auxiliary verb 'to do', but we conjugate it to 'does' and the infinitive form of the verb. Does he ride his bike often? Does she cut your hair? Does it work on batteries? Now let's take a look at the present simple tense in negations. For the first and second person singular form, we again use the auxiliary verb 'to do' but we add 'not' to it, so it becomes 'don't' and we use the infinitive form of the verb. I don't need a ticket. You don't speak English. For all plural forms, we do the same. They don't walk to school. You don't ride your bicycles. They don't listen to the radio. For the third person singular form, again we use does, and we add 'not' 'to it, so it becomes doesn't and the infinitive form of the verb. He doesn't clean the house. She doesn't cut her hair. It doesn't work on batteries. Now let's take a look at when we use the present simple tense. First we use the present simple tense for things that happen always such as: every day and constantly. Regularly, such as often and frequently. Sometimes, such as occasionally and rarely. And never. For example: I play football every Saturday. He regularly visits his aunt. We rarely go shopping in London They never work late on Friday. We also use the present simple tense for facts. The sun rises in the east. Plants need water. Finally we use the present simple tense for schedules. The bus leaves at six o'clock. The train departs from platform two. The flight arrives at gate three. www.englishgrammarspot.com.

Video mới nhất từ englishgrammarspot Kênh Youtube
Dự tính độ tuổi và tỉ lệ giới tính của người hâm mộ 
Dự tính phân bố vị trí địa lý của người hâm mộ 
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)