Quay lại trang Tìm kiếm
MMAWeekly.com YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-26 12:55:57
Xuất

MMAWeekly.com

Thể thao
Hoa Kỳ
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

712.0N

Lượt xem trung bình

84.1N

Chỉ số NOX

2.07

Ước tính chi phí

$ 694.5

Tỷ lệ tương tác

0.86%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.07/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tốt
Chất lượng kênh
Tốt
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 712,000
Xem 536,837,787
Số lượng video 7,319
Xem thêm