Quay lại trang Tìm kiếm
Kids TV - Nursery Rhymes And Baby Songs Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-02-03 14:43:01
Xuất

Kids TV - Nursery Rhymes And Baby Songs

Thiếu nhi Giải trí Giáo dục
Hoa Kỳ
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

21.3M

Lượt xem trung bình

8.0K

Chỉ số NOX

1.15

Ước tính chi phí

$ 1.48K

Tỷ lệ tương tác

1.11%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.15/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tốt
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Kém

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 21,300,000
Xem 12,549,752,530
Số lượng video 3,615
Xem thêm