Quay lại trang Tìm kiếm
Sound Of Music Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-01-26 04:26:44
Xuất

Sound Of Music

Khác
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

10.0K

Lượt xem trung bình

297.6K

Chỉ số NOX

2.47

Ước tính chi phí

$ 385.5

Tỷ lệ tương tác

1.09%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.47/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Tầm trung
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Xuất sắc
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

BXH Lượt theo dõi Toàn cầu 2,015,806 Top 12.13%
Xếp hạng Khác 432,180 Top 5.11%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 10,000
Xem 3,146,606
Số lượng video 16
Xem thêm