Quay lại trang Tìm kiếm
tlinh YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-26 12:42:39
Xuất

tlinh

Âm nhạc Giải trí Pop
Việt Nam
Tiếng Việt
Đăng ký

Theo dõi

438.0N

Lượt xem trung bình

4.8TR

Chỉ số NOX

2.30

Ước tính chi phí

$ 11.98N

Tỷ lệ tương tác

1.33%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.30/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Đạt chuẩn
Chất lượng kênh
Xuất sắc
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Tốt

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 438,000
Xem 155,836,226
Số lượng video 33
Xem thêm