Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu
Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Top 250 Kênh Youtube Phương pháp & Phong cách được đăng ký nhiều nhất ở Indonesia

Thời gian cập nhật số liệu: 2020-04-01
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- Kerajinan 5-Menit Kerajinan 5-Menit Phương pháp & Phong cách 7.28TR
3.1%
70.63N
20.8%
- tasya farasya tasya farasya Phương pháp & Phong cách 3.22TR
1.3%
757.31N
11.3%
- rachel goddard rachel goddard Phương pháp & Phong cách 2.49TR
0.8%
802.38N
8.0%
4 - SuccessBefore30 SuccessBefore30 Phương pháp & Phong cách 2.38TR
0.4%
50.12N
11.3%
5 - Pelangi Warna Pelangi Warna Phương pháp & Phong cách 2.26TR
1.8%
5.02TR
4.7%
6 1 The S The S Phương pháp & Phong cách 2.19TR
3.8%
9.96TR
5.0%
7 1 Ria Yaya Riya Ria Yaya Riya Phương pháp & Phong cách 1.86TR
-
343.17N
3.4%
8 1 ini vindy ini vindy Phương pháp & Phong cách 1.78TR
-
113.68N
3.1%
9 2 Ide Sederhana — Simple Ideas Ide Sederhana — Simple Ideas Phương pháp & Phong cách 1.77TR
5.4%
515.07N
30.4%
10 - Step by Step ID Step by Step ID Phương pháp & Phong cách 1.69TR
0.6%
713.16N
1.2%
11 1 Clarin Hayes Clarin Hayes Phương pháp & Phong cách 1.61TR
1.3%
199.65N
0.2%
12 1 SKWAD Fitness SKWAD Fitness Phương pháp & Phong cách 1.52TR
2.0%
115.69N
5.5%
13 2 Nanda Arsyinta Nanda Arsyinta Phương pháp & Phong cách 1.45TR
0.7%
595.51N
11.0%
14 2 SB30 Health SB30 Health Phương pháp & Phong cách 1.38TR
0.7%
91.51N
7.9%
15 3 Devienna Makeup Devienna Makeup Phương pháp & Phong cách 1.26TR
0.8%
293.69N
0.1%
16 1 Alifah Ratu Saelynda Alifah Ratu Saelynda Phương pháp & Phong cách 1.25TR
-
240.1N
1.6%
17 2 Yulia Baltschun Yulia Baltschun Phương pháp & Phong cách 1.22TR
0.8%
356.62N
3.1%
18 2 TuahRaja TuahRaja Phương pháp & Phong cách 1.2TR
-
125.27N
2.3%
19 2 Mr Grue Mr Grue Phương pháp & Phong cách 1.15TR
0.9%
692.99N
5.0%
20 2 TheHasanVideo TheHasanVideo Phương pháp & Phong cách 1.14TR
2.7%
119.05N
6.4%
21 2 Mama Rezky Mama Rezky Phương pháp & Phong cách 1.1TR
0.9%
11.65N
54.0%
22 2 pufflova pufflova Phương pháp & Phong cách 1.09TR
4.8%
760.54N
7.5%
23 2 Herbal TV Herbal TV Phương pháp & Phong cách 997N
0.2%
3.44N
7.2%
24 2 DS Interior DS Interior Phương pháp & Phong cách 900N
5.1%
437.59N
6.2%
25 3 Fun Cooking with Yackikuka Fun Cooking with Yackikuka Phương pháp & Phong cách 897N
5.8%
112.22N
65.0%
26 4 FemaleDailyNetwork FemaleDailyNetwork Phương pháp & Phong cách 840N
0.5%
48.26N
4.5%
27 5 Titan Tyra Titan Tyra Phương pháp & Phong cách 833N
1.1%
378.64N
0.1%
28 3 Ijfina Amalia Ijfina Amalia Phương pháp & Phong cách 831N
0.4%
74.58N
0.9%
29 - Mr ESKA Mr ESKA Nhân vật & Blog 820N
-
246.83N
-
30 3 Pak Dhen Pak Dhen Giáo dục 755N
0.7%
339.96N
0.9%
31 3 Fatya Biya Fatya Biya Phương pháp & Phong cách 739N
0.4%
59.81N
1.9%
32 4 Asahid & TehYung Asahid & TehYung Phương pháp & Phong cách 738N
2.1%
6.74N
17.9%
33 2 Desty Yufenti Desty Yufenti Phương pháp & Phong cách 729N
0.5%
121.5N
1.1%
34 3 Resep Masakan Simple Resep Masakan Simple Phương pháp & Phong cách 699N
1.6%
121.92N
8.4%
35 3 Lista Tsurayya Lista Tsurayya Phương pháp & Phong cách 680N
2.1%
31.4N
53.8%
36 6 WooHoo Indonesia WooHoo Indonesia Phương pháp & Phong cách 673N
7.0%
1.15TR
0.5%
37 2 MAMA INA MAMA INA Phương pháp & Phong cách 671N
2.9%
13.63N
1.0%
38 2 Gratis Aja Gratis Aja Phương pháp & Phong cách 642N
1.6%
36.34N
98.2%
39 2 Arli Kurnia Arli Kurnia Phương pháp & Phong cách 634N
0.6%
36.69N
2.4%
40 3 channel Belajar channel Belajar Phương pháp & Phong cách 633N
1.6%
332.56N
1.1%
41 3 Dinda Shafay Dinda Shafay Phương pháp & Phong cách 608N
-
387.64N
20.0%
42 3 Rindy Nella Krisna Rindy Nella Krisna Phương pháp & Phong cách 573N
1.1%
115.65N
4.1%
43 3 itszifa itszifa Phương pháp & Phong cách 561N
0.4%
451N
15.6%
44 3 Mama Punya Cerita Vlog Mama Punya Cerita Vlog Phương pháp & Phong cách 561N
0.5%
26.35N
24.1%
45 3 Jesen Zain Jesen Zain Phương pháp & Phong cách 557N
1.5%
121.58N
2.9%
46 3 rahmawati kekeyi putri cantikka rahmawati kekeyi putri cantikka Phương pháp & Phong cách 545N
0.7%
122.1N
20.7%
47 4 MAMA ELLA CHANNEL MAMA ELLA CHANNEL Giải trí 526N
0.8%
152.16N
9.7%
48 5 Jose Aditya Jose Aditya Phương pháp & Phong cách 521N
1.4%
66.89N
39.8%
49 3 Stefany Talita Visa Stefany Talita Visa Phương pháp & Phong cách 520N
0.4%
282.87N
4.7%
50 4 Masak yuk Masak yuk Phương pháp & Phong cách 514N
1.0%
26.67N
12.8%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)