Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu
Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Top 250 Kênh Youtube Game được đăng ký nhiều nhất ở Indonesia

Thời gian cập nhật số liệu: 2020-04-05
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- Jess No Limit Jess No Limit Game 10.5TR
10.5%
1.34TR
15.7%
1 Frost Diamond Frost Diamond Giải trí 9.34TR
6.6%
1.27TR
6.8%
1 MiawAug MiawAug Game 9.16TR
1.9%
1.34TR
10.7%
4 - Dyland PROS Dyland PROS Game 8.03TR
1.4%
335.33N
0.4%
5 - kemas pake z kemas pake z Game 6.2TR
1.3%
461.57N
4.1%
6 - FrontaL Gaming FrontaL Gaming Game 5.7TR
1.4%
1.41TR
4.3%
7 - Erpan1140 Erpan1140 Game 5.37TR
1.1%
1.14TR
1.5%
8 - Rendy Rangers Rendy Rangers Game 5.09TR
1.2%
689.78N
10.9%
9 - WAWAN MKS WAWAN MKS Game 4.04TR
1.8%
740.53N
8.5%
10 - Hi Patrick Hi Patrick Game 3.73TR
2.8%
557.79N
13.7%
11 - Maul Ibra Maul Ibra Game 3.45TR
1.2%
245.39N
6.7%
12 - LetDa Hyper LetDa Hyper Game 3.38TR
1.5%
781.63N
14.6%
13 - Afif Yulistian Afif Yulistian Game 3.31TR
0.3%
113.67N
4.3%
14 - MILYHYA MILYHYA Game 3.25TR
0.3%
8.6TR
0.7%
15 - Kananda Widyantara Kananda Widyantara Game 3.06TR
1.7%
253.4N
5.4%
16 - BANG ALEX BANG ALEX Game 2.98TR
0.3%
326.47N
22.2%
17 - BrandonKent Everything BrandonKent Everything Game 2.81TR
1.1%
725.21N
5.7%
18 - Kimi Hime Kimi Hime Game 2.59TR
0.4%
185.36N
4.1%
19 - VY Gaming VY Gaming Game 2.53TR
0.8%
163.06N
13.8%
20 - MA Gamerz MA Gamerz Game 2.49TR
0.4%
63.49N
15.1%
21 - Sarah Viloid Sarah Viloid Game 2.4TR
0.8%
77.79N
12.8%
22 - Alingga Putra Alingga Putra Game 2.39TR
0.8%
448.26N
0.3%
23 - Jessica Jane Jessica Jane Giải trí 2.34TR
-
439.54N
-
24 1 BeaconCream BeaconCream Game 2.33TR
0.9%
361.73N
0.4%
25 - EJGaming EJGaming Game 2.3TR
0.9%
352.72N
3.1%
26 2 Rumah Anyo Rumah Anyo Game 2.3TR
-
480.79N
0.2%
27 2 BUDI01 GAMING BUDI01 GAMING Game 2.27TR
8.6%
1.64TR
3.4%
28 1 Teguh Sugianto Teguh Sugianto Game 2.26TR
1.4%
320.09N
9.6%
29 1 Kelvin Gaming Kelvin Gaming Game 2.16TR
1.4%
242.66N
12.8%
30 - Bennymoza Bennymoza Game 2.09TR
1.0%
382.9N
4.5%
31 - Bli Dwiik Bli Dwiik Game 2.05TR
1.0%
86.24N
19.9%
32 - Meri Olivia Meri Olivia Game 2.01TR
1.5%
1.09TR
3.0%
33 1 Oura Gaming Oura Gaming Game 2TR
3.1%
606.83N
31.9%
34 1 Moz1La Moz1La Game 1.98TR
2.1%
259.45N
14.4%
35 2 BangSkot BangSkot Game 1.96TR
0.5%
109.67N
15.7%
36 1 Stresmen Stresmen Game 1.94TR
1.0%
190.03N
2.3%
37 1 KULGAR KULGAR Game 1.94TR
1.6%
327.68N
19.5%
38 2 Day Helder Day Helder Game 1.94TR
1.0%
422.82N
5.2%
39 - Qorygore Qorygore Game 1.94TR
2.1%
678.42N
1.8%
40 - Zenmatho Zenmatho Game 1.9TR
-
78.66N
2.2%
41 1 Noob Queen Noob Queen Game 1.87TR
3.3%
924.51N
3.7%
42 1 The Dream Craft The Dream Craft Game 1.84TR
0.5%
163.67N
9.8%
43 - Olivia Gosandra Olivia Gosandra Game 1.83TR
2.2%
452.64N
21.2%
44 - RRQ Lemon RRQ Lemon Game 1.76TR
0.6%
691.24N
1.8%
45 1 Obbyphy Obbyphy Game 1.74TR
4.2%
556.53N
8.6%
46 1 Rasyah Rasyid Rasyah Rasyid Game 1.73TR
0.6%
61.56N
0.5%
47 - Wahyu Hidayatt Wahyu Hidayatt Game 1.69TR
1.2%
97.39N
9.2%
48 1 Pratama Eriz Pratama Eriz Game 1.64TR
1.2%
181.54N
8.5%
49 1 RAHMAD RAHMAD Game 1.63TR
-
72.33N
6.5%
50 - R Gamer Indonesia R Gamer Indonesia Game 1.59TR
0.6%
462.98N
1.7%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)