Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Top 250 Kênh Youtube Game được đăng ký nhiều nhất ở Brazil

Thời gian cập nhật số liệu: 2019-10-17
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- AuthenticGames AuthenticGames Game 17.7TR
-
666.28N
7.4%
- TazerCraft TazerCraft Game 11.4TR
-
364.86N
3.0%
- PlayHard PlayHard Game 9.9TR
0.5%
866.07N
0.1%
4 - Robin Hood Gamer Robin Hood Gamer Game 8.83TR
0.3%
594.62N
0.2%
5 - Jazzghost Jazzghost Game 8.72TR
0.2%
291.07N
14.7%
6 - LipaoGamer LipaoGamer Game 8.13TR
0.3%
86.32N
16.0%
7 - Piuzinho Piuzinho Game 8.11TR
0.6%
2.06TR
0.4%
8 - BRKsEDU BRKsEDU Game 8.01TR
0.1%
114.63N
5.9%
9 - Gameplayrj Gameplayrj Game 7.79TR
0.1%
154.89N
16.7%
10 - JP Plays JP Plays Game 7.24TR
0.3%
328.57N
11.0%
11 - Games EduUu Games EduUu Game 6.81TR
0.4%
1.75TR
2.4%
12 1 Rodrigo F Gamer Respeita Rodrigo F Gamer Respeita Game 6.25TR
1.8%
2.03TR
6.3%
13 1 MoonKase MoonKase Game 6.22TR
0.2%
204.57N
9.9%
14 - Belgas TV Belgas TV Game 6TR
0.3%
334.48N
5.3%
15 - malena010102 malena010102 Game 5.86TR
0.2%
113.59N
1.1%
16 - Minguado Minguado Game 5.81TR
0.2%
489.65N
4.3%
17 - alanzoka alanzoka Game 5.72TR
0.4%
858.08N
2.1%
18 - Gelli Clash Gelli Clash Game 5.48TR
0.2%
304.36N
7.2%
19 - Cronosplays Cronosplays Game 5.45TR
-
41.81N
14.2%
20 1 Canal Clash War Canal Clash War Game 5.38TR
1.1%
418.48N
4.5%
21 2 BETO GAMER BETO GAMER Game 5.24TR
0.4%
280.3N
11.2%
22 - jvnq jvnq Game 5.24TR
0.2%
123.73N
17.0%
23 1 CasalDeNerd CasalDeNerd Game 4.98TR
-
113.85N
9.3%
24 2 Julia MineGirl Julia MineGirl Game 4.87TR
0.8%
622.79N
2.1%
25 - BaixaMemoria BaixaMemoria Game 4.85TR
-
46.8N
2.0%
26 2 Flakes Power Flakes Power Game 4.77TR
0.6%
655.86N
3.2%
27 - WIIFEROZ WIIFEROZ Game 4.75TR
0.2%
30.38N
3.5%
28 2 IShow IShow Game 4.56TR
0.2%
261.86N
10.7%
29 2 Zangado Zangado Game 4.08TR
-
110.11N
0.6%
30 2 Ingredy Barbi Games Ingredy Barbi Games Game 4.02TR
0.8%
512.36N
4.9%
31 2 GahMarin GahMarin Game 3.96TR
0.8%
58.6N
19.3%
32 2 ProSidu ProSidu Game 3.93TR
0.8%
73.93N
19.2%
33 2 Inemafoo Inemafoo Game 3.83TR
-
44.68N
6.8%
34 2 Crusher Fooxi Crusher Fooxi Game 3.82TR
0.3%
111.74N
0.9%
35 2 RD Gameplay RD Gameplay Game 3.63TR
0.5%
105.8N
0.0%
36 2 viniccius13 viniccius13 Game 3.6TR
0.3%
1.15TR
1.2%
37 2 Final Level Final Level Game 3.58TR
0.6%
359.6N
8.0%
38 2 Febatista Febatista Game 3.56TR
0.3%
82.19N
9.2%
39 2 Juaum Juaum Game 3.52TR
-
24.1N
14.6%
40 3 Godenot Godenot Game 3.41TR
0.3%
121.99N
8.4%
41 1 Jean L Jean L Game 3.4TR
-
8.4N
49.8%
42 2 Free Fire - Brasil Free Fire - Brasil Game 3.34TR
0.3%
616.08N
1.9%
43 5 LOUD LOUD Game 3.3TR
2.5%
1.12TR
8.9%
44 1 EduKof EduKof Game 3.3TR
0.3%
284.13N
11.4%
45 1 Monark Monark Game 3.28TR
-
43.31N
4.5%
46 1 Wolff Wolff Game 3.24TR
0.3%
29.81N
24.5%
47 2 Papile Papile Game 2.92TR
0.3%
30.24N
22.8%
48 2 Felps Felps Game 2.78TR
-
224.55N
1.3%
49 2 funkyblackcat funkyblackcat Game 2.77TR
-
110.13N
1.9%
50 3 HeyKroni HeyKroni Game 2.71TR
0.7%
72.56N
64.5%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)