Top 100 Kênh Youtube Khoa học & Công nghệ được đăng ký nhiều nhất ở Ấn Độ

Thời gian cập nhật số liệu: 2021-03-01
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- Technical Guruji Technical Guruji Khoa học & Công nghệ 20.8TR
0.5%
419.69N
1.2%
- FactTechz FactTechz Khoa học & Công nghệ 15.9TR
-
3.68TR
3.6%
- Online Job Online Job Khoa học & Công nghệ 12.3TR
0.8%
37.72N
7.1%
4 - MR. INDIAN HACKER MR. INDIAN HACKER Khoa học & Công nghệ 12.1TR
0.8%
3.4TR
18.3%
5 - Crazy XYZ Crazy XYZ Khoa học & Công nghệ 9.47TR
3.2%
2.57TR
15.7%
6 - Technology Gyan Technology Gyan Khoa học & Công nghệ 8.4TR
0.4%
228.62N
3.6%
7 - Trakin Tech Trakin Tech Khoa học & Công nghệ 7.54TR
0.7%
331.89N
8%
8 - Zee Kids Zee Kids Khoa học & Công nghệ 7.49TR
0.5%
3.59TR
1.8%
9 - Apple India Apple India Khoa học & Công nghệ 7.03TR
-
5.2TR
0%
10 - OPPO Mobile India OPPO Mobile India Khoa học & Công nghệ 6.18TR
-
6.2TR
6.8%
11 - Research Tv India Research Tv India Khoa học & Công nghệ 5.65TR
-
149.56N
4%
12 - Google India Google India Khoa học & Công nghệ 5.36TR
-
18.22TR
1.6%
13 1 Tech Burner Tech Burner Khoa học & Công nghệ 5.08TR
0.8%
1.42TR
4.4%
14 1 iT Creators iT Creators Khoa học & Công nghệ 5.05TR
0.2%
127.38N
1%
15 - Hoga Toga Hoga Toga Khoa học & Công nghệ 4.74TR
0.2%
14.44N
39.6%
16 1 GetsetflySCIENCE GetsetflySCIENCE Khoa học & Công nghệ 4.44TR
0.4%
889.65N
1.9%
17 1 YASH KE EXPERIMENTS YASH KE EXPERIMENTS Khoa học & Công nghệ 4.44TR
0.2%
420.49N
3.9%
18 - Samsung India Samsung India Khoa học & Công nghệ 4.4TR
-
292.7N
77.8%
19 - Technical boss Technical boss Khoa học & Công nghệ 4.2TR
0.5%
25.88N
4.1%
20 - ISHAN LLB ISHAN LLB Khoa học & Công nghệ 4.16TR
0.2%
120.07N
3%
21 - Fact Tube Fact Tube Khoa học & Công nghệ 4.05TR
0.5%
634.89N
11.2%
22 - Technical Baba Nitya Technical Baba Nitya Khoa học & Công nghệ 4.01TR
0.5%
6.51N
50.9%
23 - CrazyGyaan CrazyGyaan Khoa học & Công nghệ 3.9TR
0.3%
5.53N
1.1%
24 1 One Minute Gyan One Minute Gyan Khoa học & Công nghệ 3.59TR
1.7%
289.28N
0.1%
25 1 realme India realme India Khoa học & Công nghệ 3.55TR
0.6%
642.78N
30.4%
26 1 My Primary Solution My Primary Solution Khoa học & Công nghệ 3.42TR
0.3%
6.1N
0.1%
27 1 Tech FC Tech FC Khoa học & Công nghệ 3.42TR
0.3%
82.64N
9.8%
28 - Hindi Tutorials Hindi Tutorials Khoa học & Công nghệ 3.39TR
-
3.65N
0.5%
29 - Best Help In Hindi Best Help In Hindi Khoa học & Công nghệ 3.29TR
0.3%
26.66N
121.4%
30 - Geekyranjit Geekyranjit Khoa học & Công nghệ 3.16TR
-
149.09N
0.8%
31 - अंतरिक्ष TV अंतरिक्ष TV Khoa học & Công nghệ 3.15TR
0.3%
141.46N
0.8%
32 - Technical Expert Baba Technical Expert Baba Khoa học & Công nghệ 3.08TR
0.7%
4.62N
6.9%
33 - Techno Ruhez Techno Ruhez Khoa học & Công nghệ 2.86TR
0.4%
128N
2.9%
34 - Technical MasterMinds Technical MasterMinds Khoa học & Công nghệ 2.79TR
0.4%
117.52N
1.9%
35 - Machine Hunters Hindi Machine Hunters Hindi Khoa học & Công nghệ 2.71TR
0.7%
540.34N
3.9%
36 - Sikhe All In Hindi Sikhe All In Hindi Khoa học & Công nghệ 2.69TR
0.4%
3.09N
18.4%
37 1 Technical Sagar Technical Sagar Khoa học & Công nghệ 2.67TR
-
112.06N
3.3%
38 1 Tech Droid Hindi Tech Droid Hindi Khoa học & Công nghệ 2.67TR
-
1.97N
3.1%
39 - Knowledge Kingdom Knowledge Kingdom Khoa học & Công nghệ 2.64TR
0.8%
132.63N
2.8%
40 - ADDYOLOGY ADDYOLOGY Khoa học & Công nghệ 2.56TR
-
376.83N
1.1%
41 - WIFI VLOGS WIFI VLOGS Khoa học & Công nghệ 2.52TR
-
53.81N
0.2%
42 1 TAMIL TECH - தமிழ் டெக் TAMIL TECH - தமிழ் டெக் Khoa học & Công nghệ 2.52TR
0.4%
96.2N
3.9%
43 1 Hindustani Helper Hindustani Helper Khoa học & Công nghệ 2.52TR
-
28.18N
11.3%
44 - Gogi Tech Gogi Tech Khoa học & Công nghệ 2.4TR
-
37.39N
52.4%
45 - Tech Champion Tech Champion Khoa học & Công nghệ 2.3TR
-
2.3N
0.5%
46 - RAHASYA Tv India RAHASYA Tv India Khoa học & Công nghệ 2.26TR
0.4%
65.66N
32.3%
47 - Technical Jishan Technical Jishan Khoa học & Công nghệ 2.25TR
0.9%
68.59N
27.5%
48 - ISHAN MONITOR ISHAN MONITOR Khoa học & Công nghệ 2.2TR
0.9%
79.85N
0.5%
49 - Mystery Revealed Mystery Revealed Khoa học & Công nghệ 2.17TR
-
233.18N
3.8%
50 - Beebom Beebom Khoa học & Công nghệ 2.15TR
-
230.7N
1.2%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)