Top 100 Kênh Youtube Khoa học & Công nghệ được đăng ký nhiều nhất ở Ấn Độ

Thời gian cập nhật số liệu: 2020-10-27
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- Technical Guruji Technical Guruji Khoa học & Công nghệ 19.5TR
0.5%
832.87N
32.3%
- Online Job Online Job Khoa học & Công nghệ 11.8TR
-
15.7N
12.4%
- MR. INDIAN HACKER MR. INDIAN HACKER Khoa học & Công nghệ 9.75TR
0.9%
3.29TR
12.7%
4 - Technology Gyan Technology Gyan Khoa học & Công nghệ 7.66TR
0.7%
212.42N
4%
5 - Zee Kids Zee Kids Khoa học & Công nghệ 6.76TR
0.8%
1.88TR
0.6%
6 1 Trakin Tech Trakin Tech Khoa học & Công nghệ 6.26TR
1.3%
314.9N
17%
7 1 Apple India Apple India Khoa học & Công nghệ 6.25TR
0.2%
10.06TR
2.2%
8 - OPPO Mobile India OPPO Mobile India Khoa học & Công nghệ 6.07TR
1.3%
13.31TR
20.3%
9 - Crazy XYZ Crazy XYZ Khoa học & Công nghệ 5.86TR
2.1%
1.37TR
6.7%
10 - Research Tv India Research Tv India Khoa học & Công nghệ 5.61TR
-
153.36N
1.4%
11 - Google India Google India Khoa học & Công nghệ 5.3TR
-
6TR
11.5%
12 - iT Creators iT Creators Khoa học & Công nghệ 4.89TR
0.2%
37.4N
7.5%
13 - Hoga Toga Hoga Toga Khoa học & Công nghệ 4.47TR
0.9%
18.55N
38.5%
14 - Samsung India Samsung India Khoa học & Công nghệ 4.34TR
0.2%
1.66TR
1%
15 - Tech Burner Tech Burner Khoa học & Công nghệ 4.2TR
0.7%
851.85N
4.3%
16 - GetsetflySCIENCE GetsetflySCIENCE Khoa học & Công nghệ 4.07TR
0.5%
663.49N
1.8%
17 - Technical boss Technical boss Khoa học & Công nghệ 3.96TR
-
14.53N
16.2%
18 - ISHAN LLB ISHAN LLB Khoa học & Công nghệ 3.94TR
0.3%
135.83N
4.9%
19 - YASH KE EXPERIMENTS YASH KE EXPERIMENTS Khoa học & Công nghệ 3.88TR
0.5%
275.63N
29%
20 - Technical Baba Nitya Technical Baba Nitya Khoa học & Công nghệ 3.69TR
0.5%
6.03N
0.3%
21 - CrazyGyaan CrazyGyaan Khoa học & Công nghệ 3.57TR
0.6%
7.24N
11.8%
22 - My Primary Solution My Primary Solution Khoa học & Công nghệ 3.33TR
0.3%
14.04N
7.3%
23 2 Fact Tube Fact Tube Khoa học & Công nghệ 3.32TR
1.2%
756.26N
22.1%
24 1 Hindi Tutorials Hindi Tutorials Khoa học & Công nghệ 3.3TR
0.3%
6.57N
1.3%
25 1 Best Help In Hindi Best Help In Hindi Khoa học & Công nghệ 3.28TR
-
3.76N
21%
26 2 realme India realme India Khoa học & Công nghệ 3.28TR
3.1%
2.92TR
107.2%
27 1 Tech FC Tech FC Khoa học & Công nghệ 3.26TR
0.3%
50.92N
16.3%
28 1 Geekyranjit Geekyranjit Khoa học & Công nghệ 3.1TR
-
223.11N
17.3%
29 1 अंतरिक्ष TV अंतरिक्ष TV Khoa học & Công nghệ 2.97TR
0.3%
161.32N
0.2%
30 1 Technical Expert Baba Technical Expert Baba Khoa học & Công nghệ 2.87TR
0.7%
4.84N
16.5%
31 1 Techno Ruhez Techno Ruhez Khoa học & Công nghệ 2.68TR
0.8%
179.25N
1.4%
32 1 Tech Droid Hindi Tech Droid Hindi Khoa học & Công nghệ 2.59TR
-
2.44N
4.5%
33 1 Sikhe All In Hindi Sikhe All In Hindi Khoa học & Công nghệ 2.59TR
0.4%
4.95N
5.9%
34 1 ADDYOLOGY ADDYOLOGY Khoa học & Công nghệ 2.56TR
-
339.09N
0.8%
35 1 Technical Sagar Technical Sagar Khoa học & Công nghệ 2.56TR
0.4%
139.02N
3.2%
36 2 Technical MasterMinds Technical MasterMinds Khoa học & Công nghệ 2.54TR
1.2%
153.57N
13.1%
37 - WIFI VLOGS WIFI VLOGS Khoa học & Công nghệ 2.53TR
-
26.13N
2%
38 1 Hindustani Helper Hindustani Helper Khoa học & Công nghệ 2.48TR
-
51.43N
19.2%
39 2 One Minute Gyan One Minute Gyan Khoa học & Công nghệ 2.43TR
3.9%
348.46N
24.9%
40 - Knowledge Kingdom Knowledge Kingdom Khoa học & Công nghệ 2.39TR
0.4%
88.5N
2%
41 1 Gogi Tech Gogi Tech Khoa học & Công nghệ 2.33TR
0.4%
54.82N
19.3%
42 1 Tech Champion Tech Champion Khoa học & Công nghệ 2.28TR
-
3.44N
1.5%
43 2 Machine Hunters Hindi Machine Hunters Hindi Khoa học & Công nghệ 2.28TR
0.9%
1.55TR
21.8%
44 - TAMIL TECH - தமிழ் டெக் TAMIL TECH - தமிழ் டெக் Khoa học & Công nghệ 2.27TR
0.4%
136.26N
4.3%
45 1 Indilinks News Indilinks News Khoa học & Công nghệ 2.12TR
0.5%
28.57N
27.7%
46 1 Beebom Beebom Khoa học & Công nghệ 2.09TR
0.5%
211.23N
10.6%
47 1 RAHASYA Tv India RAHASYA Tv India Khoa học & Công nghệ 2.07TR
0.5%
59.76N
24.1%
48 1 Technical Jishan Technical Jishan Khoa học & Công nghệ 2.06TR
0.5%
148.33N
1.5%
49 1 वि - Gyaan वि - Gyaan Khoa học & Công nghệ 2.04TR
-
52.24N
4.6%
50 1 Mystery Revealed Mystery Revealed Khoa học & Công nghệ 2.03TR
-
161.75N
18.6%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)