Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu
Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Top 100 Kênh Youtube Game được đăng ký nhiều nhất ở Indonesia

Thời gian cập nhật số liệu: 2020-04-06
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- Jess No Limit Jess No Limit Game 10.6TR
10.4%
1.26TR
0.4%
1 Frost Diamond Frost Diamond Giải trí 9.38TR
5.8%
1.24TR
3.4%
1 MiawAug MiawAug Game 9.17TR
1.7%
1.36TR
11.6%
4 - Dyland PROS Dyland PROS Game 8.06TR
1.6%
358.88N
5.1%
5 1 FrontaL Gaming FrontaL Gaming Game 5.71TR
1.6%
1.43TR
6.2%
6 1 Erpan1140 Erpan1140 Game 5.37TR
0.9%
1.14TR
1.3%
7 1 Rendy Rangers Rendy Rangers Game 5.1TR
1.4%
683.78N
3.9%
8 1 WAWAN MKS WAWAN MKS Game 4.04TR
1.8%
740.53N
8.6%
9 1 Hi Patrick Hi Patrick Game 3.74TR
3.0%
571.51N
8.0%
10 1 Maul Ibra Maul Ibra Game 3.45TR
1.2%
243.37N
13.1%
11 1 LetDa Hyper LetDa Hyper Game 3.39TR
1.8%
781.63N
4.3%
12 1 Afif Yulistian Afif Yulistian Game 3.31TR
0.3%
107.42N
10.7%
13 1 MILYHYA MILYHYA Game 3.25TR
0.3%
8.61TR
0.7%
14 1 Kananda Widyantara Kananda Widyantara Game 3.07TR
2.0%
258.92N
2.5%
15 1 BANG ALEX BANG ALEX Game 2.98TR
0.3%
319.53N
21.9%
16 1 BrandonKent Everything BrandonKent Everything Game 2.81TR
0.7%
712.56N
1.9%
17 1 Kimi Hime Kimi Hime Game 2.59TR
-
185.36N
3.5%
18 1 VY Gaming VY Gaming Game 2.53TR
0.8%
163.06N
16.7%
19 1 MA Gamerz MA Gamerz Game 2.49TR
0.4%
63.49N
15.1%
20 1 Sarah Viloid Sarah Viloid Game 2.4TR
0.8%
75.35N
6.7%
21 1 Alingga Putra Alingga Putra Game 2.39TR
0.8%
453.61N
1.5%
22 - Jessica Jane Jessica Jane Giải trí 2.34TR
-
439.54N
-
23 - BeaconCream BeaconCream Game 2.33TR
0.4%
361.73N
0.3%
24 - Rumah Anyo Rumah Anyo Game 2.3TR
-
480.79N
0.2%
25 - EJGaming EJGaming Game 2.3TR
0.9%
351.04N
2.8%
26 1 BUDI01 GAMING BUDI01 GAMING Game 2.27TR
8.6%
1.64TR
3.9%
27 1 Teguh Sugianto Teguh Sugianto Game 2.26TR
1.4%
320.09N
3.4%
28 - Kelvin Gaming Kelvin Gaming Game 2.16TR
1.4%
242.66N
1.7%
29 - Bennymoza Bennymoza Game 2.09TR
0.5%
379.48N
8.8%
30 - Bli Dwiik Bli Dwiik Game 2.05TR
1.0%
86.24N
18.4%
31 - Meri Olivia Meri Olivia Game 2.01TR
1.5%
1.09TR
3.0%
32 - Oura Gaming Oura Gaming Game 2.01TR
3.1%
599.89N
15.0%
33 1 Moz1La Moz1La Game 1.98TR
1.5%
259.45N
8.9%
34 1 BangSkot BangSkot Game 1.96TR
0.5%
109.67N
6.6%
35 3 KULGAR KULGAR Game 1.95TR
2.1%
327.68N
19.5%
36 - Day Helder Day Helder Game 1.94TR
1.0%
422.82N
7.4%
37 2 Stresmen Stresmen Game 1.94TR
0.5%
190.03N
5.0%
38 1 Qorygore Qorygore Game 1.94TR
1.6%
678.42N
1.3%
39 - Zenmatho Zenmatho Game 1.9TR
-
78.66N
3.7%
40 1 Noob Queen Noob Queen Game 1.88TR
3.9%
923.59N
10.1%
41 1 Olivia Gosandra Olivia Gosandra Game 1.85TR
3.4%
452.64N
12.7%
42 2 The Dream Craft The Dream Craft Game 1.84TR
0.5%
163.67N
9.8%
43 - RRQ Lemon RRQ Lemon Game 1.77TR
1.1%
691.24N
1.1%
44 1 Obbyphy Obbyphy Game 1.74TR
4.2%
556.53N
8.7%
45 1 Rasyah Rasyid Rasyah Rasyid Game 1.73TR
0.6%
61.56N
0.5%
46 - Wahyu Hidayatt Wahyu Hidayatt Game 1.69TR
1.2%
97.39N
9.2%
47 1 Pratama Eriz Pratama Eriz Game 1.64TR
1.2%
181.54N
6.2%
48 1 RAHMAD RAHMAD Game 1.63TR
-
71.37N
5.1%
49 - R Gamer Indonesia R Gamer Indonesia Game 1.59TR
0.6%
462.98N
1.6%
50 - Calon Sultan Calon Sultan Game 1.57TR
0.6%
9.79N
6.5%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)