ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ

Top 100 Kênh Youtube Phương pháp & Phong cách được đăng ký nhiều nhất ở Canada

Thời gian cập nhật số liệu: 2020-08-15
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- How To Cake It How To Cake It Phương pháp & Phong cách 4.31TR
0.9%
490.88N
8.8%
- The Icing Artist The Icing Artist Phương pháp & Phong cách 4.03TR
0.3%
1.35TR
0.7%
- TWO SUPER SISTERS TWO SUPER SISTERS Phương pháp & Phong cách 3.99TR
0.3%
129.99N
1.7%
4 - cutepolish cutepolish Phương pháp & Phong cách 3.3TR
-
68.61N
0.3%
5 - Luxy Hair Luxy Hair Phương pháp & Phong cách 3.17TR
-
37.15N
4%
6 - Sierra Furtado Sierra Furtado Phương pháp & Phong cách 2.67TR
-
702.32N
0.1%
7 - Nim C Nim C Phương pháp & Phong cách 2.64TR
-
590.12N
2.9%
8 - AdelaineMorin AdelaineMorin Phương pháp & Phong cách 2.57TR
-
287.77N
0.4%
9 - JENerationDIY JENerationDIY Phương pháp & Phong cách 2.55TR
0.4%
488.4N
0.8%
10 - farahdhukai farahdhukai Phương pháp & Phong cách 2.34TR
-
587.48N
0.1%
11 - Cartooning Club How to Draw Cartooning Club How to Draw Phương pháp & Phong cách 2.31TR
0.4%
19.44N
0.5%
12 - Nail Career Education Nail Career Education Phương pháp & Phong cách 2.27TR
-
107.26N
4.5%
13 - LAC TV LAC TV Giải trí 2.01TR
-
37.48N
0.3%
14 1 ihabplanet ihabplanet Phương pháp & Phong cách 2TR
-
101.7N
0.5%
15 1 Huma in the kitchen Huma in the kitchen Phương pháp & Phong cách 2TR
-
40.67N
11.7%
16 - TheSorryGirls TheSorryGirls Phương pháp & Phong cách 1.98TR
-
347.93N
1.5%
17 - 1 2 3 Create! 1 2 3 Create! Phương pháp & Phong cách 1.96TR
-
8.57TR
0.2%
18 - AmandaRachLee AmandaRachLee Phương pháp & Phong cách 1.89TR
0.5%
400.29N
7%
19 - 小高姐的 Magic Ingredients 小高姐的 Magic Ingredients Phương pháp & Phong cách 1.86TR
0.5%
596.03N
1%
20 - The Domestic Geek The Domestic Geek Phương pháp & Phong cách 1.85TR
0.5%
55.57N
4.5%
21 - Bebexo Bebexo Phương pháp & Phong cách 1.75TR
-
683.69N
0.4%
22 - Boho Beautiful Boho Beautiful Nhân vật & Blog 1.66TR
0.6%
181.76N
4.5%
23 - Matthias Wandel Matthias Wandel Phương pháp & Phong cách 1.64TR
-
166.48N
0.1%
24 - Clean My Space Clean My Space Phương pháp & Phong cách 1.56TR
-
293.81N
0.7%
25 - Koleen Diaz Koleen Diaz Phương pháp & Phong cách 1.48TR
-
339.39N
1.4%
26 - Exploring Alternatives Exploring Alternatives Phương pháp & Phong cách 1.46TR
0.7%
917.87N
9.8%
27 - Karina Kurzawa Karina Kurzawa Phương pháp & Phong cách 1.34TR
-
1.55TR
0.3%
28 - maiphammy maiphammy Phương pháp & Phong cách 1.26TR
-
626.57N
0.4%
29 - CreativeAid CreativeAid Phương pháp & Phong cách 1.22TR
-
18.65N
0.7%
30 - Versatile Vicky Versatile Vicky Phương pháp & Phong cách 1.22TR
0.8%
154.12N
1.5%
31 - Kasey Golden Kasey Golden Phương pháp & Phong cách 1.16TR
-
247.54N
0.2%
32 - PiinkSparkles PiinkSparkles Phương pháp & Phong cách 1.15TR
-
49.4N
1.3%
33 2 withwendy withwendy Phương pháp & Phong cách 1.14TR
1.8%
219.89N
6.5%
34 1 Pailin's Kitchen Pailin's Kitchen Phương pháp & Phong cách 1.14TR
0.9%
120.78N
1.3%
35 1 Shagufta Fyms Shagufta Fyms Phương pháp & Phong cách 1.13TR
-
37.5N
12%
36 - Sarah Therese Sarah Therese Nhân vật & Blog 1.07TR
-
163.56N
1.8%
37 - Amy Macedo Amy Macedo Phương pháp & Phong cách 1.05TR
-
91.24N
2.2%
38 - Project Life Mastery Project Life Mastery Phương pháp & Phong cách 1.05TR
1%
16.68N
15.1%
39 - RapidFireArt RapidFireArt Phương pháp & Phong cách 1.01TR
1%
335.51N
1.9%
40 2 Yoga with Kassandra Yoga with Kassandra Phương pháp & Phong cách 1TR
0.7%
53.11N
8.2%
41 - Viral Maniacs Viral Maniacs Giải trí 1TR
-
100.65N
0.6%
42 2 Samantha Ravndahl Samantha Ravndahl Phương pháp & Phong cách 1TR
-
197.48N
0.7%
43 1 holistichabits holistichabits Phương pháp & Phong cách 948N
0.6%
233.53N
2%
44 1 The Crochet Crowd The Crochet Crowd Phương pháp & Phong cách 946N
0.2%
5.99N
1.5%
45 - Malak World - عالم ملاك Malak World - عالم ملاك Phương pháp & Phong cách 939N
-
96.38N
0.3%
46 2 Sadie Aldis Sadie Aldis Phương pháp & Phong cách 925N
0.8%
197.03N
0.9%
47 - Nicoletta xo Nicoletta xo Phương pháp & Phong cách 923N
0.1%
13.6N
0.6%
48 2 Allegra Shaw Allegra Shaw Phương pháp & Phong cách 922N
-
103.54N
0.7%
49 - John Heisz - I Build It John Heisz - I Build It Phương pháp & Phong cách 916N
0.2%
351.09N
0.3%
50 1 MissDarcei MissDarcei Phương pháp & Phong cách 915N
0.9%
654.05N
2.3%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)