Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu
Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Top 100 Kênh Youtube Giải trí được đăng ký nhiều nhất ở Canada

Thời gian cập nhật số liệu: 2020-04-06
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- Justin Bieber Justin Bieber Âm nhạc 53TR
0.2%
4.79TR
2.6%
- WatchMojo.com WatchMojo.com Giải trí 22.1TR
-
128.34N
28.1%
- SIS vs BRO SIS vs BRO Giải trí 12.5TR
-
8.12TR
6.5%
4 - MrSuicideSheep MrSuicideSheep Giải trí 12.2TR
-
199.91N
7.0%
5 - AzzyLand AzzyLand Giải trí 11.6TR
0.9%
1.56TR
0.9%
6 - Baby Big Mouth Baby Big Mouth Giải trí 11.1TR
-
43.91N
26.3%
7 - SAS-ASMR SAS-ASMR Giải trí 8.54TR
0.2%
550.58N
0.2%
8 - HZHtube Kids Fun HZHtube Kids Fun Giải trí 7.8TR
0.7%
1.09TR
19.2%
9 - Simply Nailogical Simply Nailogical Giải trí 7.58TR
-
3.09TR
1.0%
10 - Princess Bánh Bao Princess Bánh Bao Giải trí 7.21TR
-
4.57TR
0.6%
11 - Epic Meal Time Epic Meal Time Giải trí 7.09TR
-
131.63N
0.9%
12 - Papa Jake Papa Jake Giải trí 6.55TR
0.1%
533.12N
1.9%
13 - ImJayStation ImJayStation Giải trí 5.64TR
0.5%
1.07TR
3.9%
14 - GunVsGun GunVsGun Giải trí 5.4TR
0.2%
3.38TR
2.5%
15 1 Furious Pete Furious Pete Giải trí 5.16TR
-
466.28N
1.9%
16 1 Chills Chills Giải trí 4.79TR
0.2%
648.81N
13.6%
17 1 Gloom Gloom Giải trí 4.47TR
0.9%
1.53TR
0.9%
18 1 The Sean Ward Show The Sean Ward Show Giải trí 4.41TR
0.5%
858.85N
4.7%
19 1 Aaron Esser Aaron Esser Giải trí 4.27TR
0.7%
5.14TR
3.5%
20 1 Chris Ramsay Chris Ramsay Giải trí 3.72TR
0.5%
389.5N
13.6%
21 1 Top15s Top15s Giải trí 3.61TR
-
913.72N
0.0%
22 1 Nick Pro Nick Pro Giải trí 3.5TR
0.9%
1.87TR
4.3%
23 1 MsMojo MsMojo Giải trí 3.35TR
0.9%
115.71N
57.3%
24 1 Before They Were Famous Before They Were Famous Giải trí 3.23TR
0.3%
122.06N
7.0%
25 2 HunniBee ASMR HunniBee ASMR Giải trí 3.17TR
2.9%
2.24TR
6.3%
26 - Jester Jester Giải trí 3.13TR
0.6%
720.09N
4.3%
27 1 N.E Let's Eat N.E Let's Eat Giải trí 3.08TR
0.7%
544.43N
10.0%
28 1 FamousTubeKIDS FamousTubeKIDS Giải trí 2.93TR
0.7%
780.97N
14.0%
29 1 Bryan Adams Bryan Adams Giải trí 2.72TR
0.7%
332.67N
0.6%
30 1 ItsYeBoi ItsYeBoi Giải trí 2.54TR
0.4%
464.03N
11.0%
31 1 Star Wars Theory Star Wars Theory Giải trí 2.31TR
0.4%
152.08N
9.8%
32 2 Moe Sargi Moe Sargi Giải trí 2.28TR
2.7%
253.58N
59.9%
33 - ZaidAliT Vlogs ZaidAliT Vlogs Giải trí 2.24TR
0.4%
2.89TR
1.8%
34 2 Shahveer Jafry Shahveer Jafry Giải trí 2.15TR
0.5%
631.27N
3.9%
35 - JoBlo Movie Trailers JoBlo Movie Trailers Giải trí 2.14TR
-
39.04N
56.6%
36 1 Milana Coco Milana Coco Giải trí 2.08TR
-
179.47N
2.9%
37 1 Megan's World Megan's World Giải trí 2.05TR
-
12.19TR
0.4%
38 1 Derek Gerard Derek Gerard Giải trí 2.02TR
-
1.16TR
2.0%
39 1 LAC TV LAC TV Giải trí 1.99TR
-
15.67N
1.8%
40 1 Top 5 Unknowns Top 5 Unknowns Giải trí 1.94TR
-
51.48N
7.4%
41 2 SteveTerreberry SteveTerreberry Giải trí 1.92TR
0.5%
766.49N
0.1%
42 - Sham Idrees VLOGS Sham Idrees VLOGS Giải trí 1.92TR
0.5%
482.96N
0.6%
43 2 Ricky Berwick Ricky Berwick Giải trí 1.89TR
0.5%
48.28N
3.9%
44 - ChadWithaJ ChadWithaJ Giải trí 1.88TR
0.5%
355.9N
0.2%
45 1 Jeff Nippard Jeff Nippard Giải trí 1.88TR
-
870.3N
2.6%
46 1 PsychedSubstance PsychedSubstance Giáo dục 1.86TR
-
405.72N
1.0%
47 1 ElleOfTheMills ElleOfTheMills Giải trí 1.85TR
-
1.68TR
0.1%
48 1 Sham Idrees Sham Idrees Giải trí 1.83TR
-
1.01TR
0.9%
49 1 Quang Tran Quang Tran Giải trí 1.82TR
0.5%
158.11N
1.6%
50 1 Scrubzah Scrubzah Giải trí 1.82TR
0.5%
186.37N
40.7%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)