Top 100 Kênh Youtube Khoa học & Công nghệ được đăng ký nhiều nhất ở Brazil

Thời gian cập nhật số liệu: 2021-03-01
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- Manual do Mundo Manual do Mundo Khoa học & Công nghệ 14.4TR
-
875.71N
0.8%
- Coisa de Nerd Coisa de Nerd Game 10.8TR
-
1.36TR
1.1%
- Vivo Vivo Khoa học & Công nghệ 3.78TR
0.3%
440.67N
1337.4%
4 - TecMundo TecMundo Khoa học & Công nghệ 3.75TR
-
23.65N
5.3%
5 - Claro Brasil Claro Brasil Âm nhạc 3.07TR
-
4.82N
50.4%
6 - Nerdologia Nerdologia Khoa học & Công nghệ 3.06TR
-
161.91N
2.6%
7 - Drauzio Varella Drauzio Varella Khoa học & Công nghệ 2.72TR
-
22.78N
6.6%
8 - Canaltech Canaltech Khoa học & Công nghệ 2.67TR
0.4%
64.12N
1.5%
9 - Canal da Lu - Magalu Canal da Lu - Magalu Khoa học & Công nghệ 2.43TR
-
53.07N
0.5%
10 - Teteu Tutors Teteu Tutors Khoa học & Công nghệ 2.36TR
0.4%
5.41N
0.5%
11 - Mega Video Mega Video Khoa học & Công nghệ 2.09TR
-
24.44N
0.8%
12 - Ciência Todo Dia Ciência Todo Dia Khoa học & Công nghệ 1.92TR
0.5%
318.23N
1.1%
13 - Jefferson Meneses Jefferson Meneses Khoa học & Công nghệ 1.91TR
0.5%
31.13N
2.5%
14 - GINECO SINCERO GINECO SINCERO Khoa học & Công nghệ 1.85TR
0.5%
122.43N
1.5%
15 - Gesiel Taveira Gesiel Taveira Khoa học & Công nghệ 1.85TR
1.1%
73.42N
1.2%
16 1 EscolhaSegura EscolhaSegura Khoa học & Công nghệ 1.68TR
0.6%
34.5N
9.1%
17 1 Hoje no Mundo Militar Hoje no Mundo Militar Khoa học & Công nghệ 1.68TR
-
157.44N
2.8%
18 - TukEmperial TukEmperial Khoa học & Công nghệ 1.65TR
-
43.19N
27.1%
19 - Aviões e Músicas Aviões e Músicas Giải trí 1.57TR
0.6%
193.66N
9.3%
20 - Be!Tech Be!Tech Khoa học & Công nghệ 1.53TR
-
20.5N
18.1%
21 - Chipart Chipart Khoa học & Công nghệ 1.48TR
-
21.5N
0.8%
22 1 Dudu Rocha Dudu Rocha Khoa học & Công nghệ 1.47TR
0.7%
24.85N
22.4%
23 1 Americanas Americanas Khoa học & Công nghệ 1.46TR
-
1.51TR
0%
24 - Mistérios do Mundo Mistérios do Mundo Khoa học & Công nghệ 1.44TR
0.7%
242.13N
3.7%
25 1 Saúde da Mulher com Dra Laura Lucia Saúde da Mulher com Dra Laura Lucia Khoa học & Công nghệ 1.43TR
0.7%
39.36N
3.3%
26 1 Rocketz Labz Rocketz Labz Khoa học & Công nghệ 1.42TR
-
487.42N
1.1%
27 - Samsung Brasil Samsung Brasil Khoa học & Công nghệ 1.35TR
0.8%
59.57N
95.3%
28 - Atila Iamarino Atila Iamarino Khoa học & Công nghệ 1.34TR
-
272.48N
3.6%
29 - Willians Celulares Willians Celulares Khoa học & Công nghệ 1.31TR
-
40.75N
1.5%
30 - Cappuccino Mafioso Cappuccino Mafioso Khoa học & Công nghệ 1.28TR
-
156.62N
1.3%
31 - TECNODIA TECNODIA Khoa học & Công nghệ 1.27TR
0.8%
1.76N
10.3%
32 - Google Brasil Google Brasil Khoa học & Công nghệ 1.15TR
0.9%
11.33TR
2.8%
33 1 Anatomia Fácil com Rogério Gozzi Anatomia Fácil com Rogério Gozzi Khoa học & Công nghệ 1.05TR
1%
1.02N
3.9%
34 1 PLAY android PLAY android Khoa học & Công nghệ 1.05TR
-
3.71N
0.2%
35 - ComoFaz ComoFaz Khoa học & Công nghệ 1.04TR
-
77.96N
0.3%
36 2 TecnoArt TecnoArt Khoa học & Công nghệ 1TR
0.6%
65.31N
1.7%
37 1 GTech GTech Khoa học & Công nghệ 1TR
0.5%
28.45N
10.5%
38 1 Loop Infinito Loop Infinito Khoa học & Công nghệ 996N
0.1%
101.52N
0.4%
39 - BPV BPV Khoa học & Công nghệ 940N
0.3%
25.99N
19.3%
40 - Canal do Pirulla Canal do Pirulla Giải trí 939N
0.2%
143.13N
4.7%
41 - MW Informática MW Informática Khoa học & Công nghệ 934N
1.4%
102.18N
7.8%
42 - Jersu Jersu Khoa học & Công nghệ 909N
0.3%
37.8N
3.5%
43 - TudoCelular TudoCelular Khoa học & Công nghệ 895N
0.2%
24.93N
1.3%
44 1 Detetive Youtuber Detetive Youtuber Giáo dục 892N
0.2%
671.79N
0.6%
45 1 G. C .A Tutoriais G. C .A Tutoriais Khoa học & Công nghệ 891N
-
6.93N
2%
46 - Adrenaline Adrenaline Khoa học & Công nghệ 883N
0.2%
43.06N
0.2%
47 - Coisas De Android Coisas De Android Khoa học & Công nghệ 883N
0.2%
896.2N
0.6%
48 - Evidências NT Evidências NT Khoa học & Công nghệ 861N
0.4%
93.48N
1.3%
49 - U MIÓ QUE TÁ TENO U MIÓ QUE TÁ TENO Khoa học & Công nghệ 852N
1.1%
153.11N
0.1%
50 - Tech On Day Tech On Day Khoa học & Công nghệ 836N
0.8%
34.04N
6.4%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)