Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Top 100 Kênh Youtube Khoa học & Công nghệ được đăng ký nhiều nhất ở Brazil

Thời gian cập nhật số liệu: 2019-10-15
Top 100
Top 250
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- Manual do Mundo Manual do Mundo Khoa học & Công nghệ 12.7TR
0.5%
764.71N
1.5%
- Coisa de Nerd Coisa de Nerd Khoa học & Công nghệ 9.85TR
0.2%
1.3TR
2.1%
- TecMundo TecMundo Khoa học & Công nghệ 3.46TR
-
45.15N
16.2%
4 - Nerdologia Nerdologia Khoa học & Công nghệ 2.55TR
0.4%
171.79N
0.4%
5 - Canaltech Canaltech Khoa học & Công nghệ 2.08TR
0.5%
50.04N
3.7%
6 - Mega Video Mega Video Khoa học & Công nghệ 1.97TR
-
72.81N
0.5%
7 - Drauzio Varella Drauzio Varella Khoa học & Công nghệ 1.72TR
1.2%
35.17N
18.5%
8 - Canal da Lu - Magalu Canal da Lu - Magalu Khoa học & Công nghệ 1.65TR
-
303.36N
2.5%
9 - Teteu Tutors Teteu Tutors Khoa học & Công nghệ 1.59TR
-
6.01N
11.9%
10 - Jefferson Meneses Jefferson Meneses Khoa học & Công nghệ 1.46TR
-
18.4N
42.9%
11 - Chipart Chipart Khoa học & Công nghệ 1.37TR
-
33.77N
1.1%
12 - Be!Tech Be!Tech Khoa học & Công nghệ 1.29TR
0.8%
185.97N
2.9%
13 1 Tua Saúde Tua Saúde Khoa học & Công nghệ 1.27TR
0.8%
12.75N
10.0%
14 1 Dudu Rocha Dudu Rocha Khoa học & Công nghệ 1.27TR
-
90.99N
6.4%
15 - TukEmperial TukEmperial Khoa học & Công nghệ 1.22TR
0.8%
51.03N
1.0%
16 - Hoje no Mundo Militar Hoje no Mundo Militar Khoa học & Công nghệ 1.16TR
0.9%
112.76N
6.4%
17 - EscolhaSegura EscolhaSegura Khoa học & Công nghệ 1.15TR
0.9%
58.74N
10.4%
18 - TECNODIA TECNODIA Khoa học & Công nghệ 1.13TR
-
7.49N
49.4%
19 1 Ciência Todo Dia Ciência Todo Dia Khoa học & Công nghệ 1.03TR
2.0%
447.06N
1.5%
20 1 Rocketz Rocketz Khoa học & Công nghệ 1.03TR
1.8%
224.99N
16.1%
21 - Aviões e Músicas Aviões e Músicas Khoa học & Công nghệ 947N
0.9%
183.01N
2.0%
22 - ComoFaz ComoFaz Khoa học & Công nghệ 929N
0.1%
65.18N
0.4%
23 - Willians Celulares Willians Celulares Khoa học & Công nghệ 880N
0.8%
4.81N
6.4%
24 - Anatomia Fácil com Rogério Gozzi Anatomia Fácil com Rogério Gozzi Khoa học & Công nghệ 874N
0.3%
11.8N
1.9%
25 - Canal do Pirulla Canal do Pirulla Khoa học & Công nghệ 841N
0.1%
143.39N
2.7%
26 - Toddyn Toddyn Khoa học & Công nghệ 836N
0.7%
1.5TR
1.5%
27 - Loop Infinito Loop Infinito Khoa học & Công nghệ 816N
0.4%
185.8N
4.5%
28 - G. C .A Tutoriais G. C .A Tutoriais Khoa học & Công nghệ 804N
0.3%
43.99N
2.8%
29 1 PLAY android PLAY android Khoa học & Công nghệ 759N
0.5%
5.18N
20.1%
30 1 Vlog do Manual do Mundo Vlog do Manual do Mundo Khoa học & Công nghệ 757N
-
224.64N
0.4%
31 - Mundo Dos Mistérios Mundo Dos Mistérios Khoa học & Công nghệ 752N
0.3%
14.12N
29.3%
32 - Samsung Brasil Samsung Brasil Khoa học & Công nghệ 732N
0.1%
364.69N
128.1%
33 - Saúde da Mulher com Dra Laura Lucia Saúde da Mulher com Dra Laura Lucia Khoa học & Công nghệ 721N
0.6%
60.71N
10.3%
34 - TudoCelular TudoCelular Khoa học & Công nghệ 681N
0.4%
22.24N
6.9%
35 - Gesiel Taveira Gesiel Taveira Khoa học & Công nghệ 678N
2.7%
50.02N
13.5%
36 - EuTestei EuTestei Khoa học & Công nghệ 649N
0.1%
34.61N
7.0%
37 - Geek Antenado Geek Antenado Khoa học & Công nghệ 642N
0.3%
10.37N
29.5%
38 - BPV BPV Khoa học & Công nghệ 640N
0.6%
12.86N
0.8%
39 1 Canal CH Canal CH Khoa học & Công nghệ 637N
0.8%
2.93N
10.3%
40 1 Google Brasil Google Brasil Khoa học & Công nghệ 635N
-
2.78TR
2.8%
41 - Coisas De Android Coisas De Android Khoa học & Công nghệ 625N
0.6%
962.17N
1.1%
42 - Adrenaline Adrenaline Khoa học & Công nghệ 600N
0.3%
20.8N
34.5%
43 - Linuxbrs Linuxbrs Khoa học & Công nghệ 572N
0.4%
1.29N
37.0%
44 - Chan Chan Khoa học & Công nghệ 541N
0.4%
5.3N
5.2%
45 1 U MIÓ QUE TÁ TENO U MIÓ QUE TÁ TENO Khoa học & Công nghệ 532N
1.9%
177.63N
5.0%
46 1 Manual Da Sabrina Manual Da Sabrina Khoa học & Công nghệ 530N
0.8%
28.38N
11.1%
47 - Longa Vida Longa Vida Khoa học & Công nghệ 509N
-
1.49N
-
48 - Di Alves Di Alves Khoa học & Công nghệ 506N
-
61.75N
0.7%
49 - brasiliGEEKS brasiliGEEKS Khoa học & Công nghệ 482N
0.4%
11.11N
24.4%
50 2 GTech GTech Khoa học & Công nghệ 469N
1.5%
2.6N
9.4%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)