Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Top 100 Kênh Youtube Game được đăng ký nhiều nhất ở Brazil

Thời gian cập nhật số liệu: 2019-10-15
Top 100
Top 250
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- AuthenticGames AuthenticGames Game 17.7TR
0.4%
651.76N
1.1%
- TazerCraft TazerCraft Game 11.4TR
-
360.09N
6.3%
- PlayHard PlayHard Game 9.88TR
0.6%
863.8N
7.4%
4 - Robin Hood Gamer Robin Hood Gamer Game 8.82TR
0.6%
611.21N
5.0%
5 - Jazzghost Jazzghost Game 8.71TR
0.2%
285.34N
9.3%
6 - LipaoGamer LipaoGamer Game 8.12TR
0.1%
85.79N
24.7%
7 - Piuzinho Piuzinho Game 8.1TR
1.1%
2.04TR
1.9%
8 - BRKsEDU BRKsEDU Game 8TR
0.1%
113.45N
6.2%
9 - Gameplayrj Gameplayrj Game 7.79TR
0.3%
164.49N
13.3%
10 - JP Plays JP Plays Game 7.23TR
0.3%
334.76N
7.1%
11 - Games EduUu Games EduUu Game 6.8TR
0.6%
1.73TR
0.5%
12 1 Rodrigo F Gamer Respeita Rodrigo F Gamer Respeita Game 6.22TR
2.1%
2.01TR
8.3%
13 1 MoonKase MoonKase Game 6.22TR
0.3%
209.39N
6.6%
14 - Belgas TV Belgas TV Game 5.99TR
0.5%
346.68N
8.4%
15 - malena010102 malena010102 Game 5.86TR
0.2%
116.21N
3.2%
16 - Minguado Minguado Game 5.81TR
0.2%
484.91N
6.8%
17 - alanzoka alanzoka Game 5.71TR
0.4%
844.62N
4.7%
18 1 Gelli Clash Gelli Clash Game 5.48TR
1.1%
310.57N
11.7%
19 1 Cronosplays Cronosplays Game 5.45TR
0.2%
43.49N
31.9%
20 1 Canal Clash War Canal Clash War Game 5.36TR
0.9%
387.17N
6.3%
21 1 jvnq jvnq Game 5.23TR
-
130.38N
5.9%
22 1 BETO GAMER BETO GAMER Game 5.23TR
0.6%
280.89N
7.6%
23 1 CasalDeNerd CasalDeNerd Game 4.98TR
0.2%
113.36N
14.8%
24 2 Julia MineGirl Julia MineGirl Game 4.86TR
0.8%
633.68N
5.0%
25 - BaixaMemoria BaixaMemoria Game 4.85TR
-
44.72N
3.5%
26 3 Flakes Power Flakes Power Game 4.76TR
0.6%
641.12N
0.5%
27 1 WIIFEROZ WIIFEROZ Game 4.74TR
0.2%
30.2N
5.9%
28 2 IShow IShow Game 4.55TR
-
252.31N
16.0%
29 2 Zangado Zangado Game 4.08TR
-
110.84N
2.8%
30 2 Ingredy Barbi Games Ingredy Barbi Games Game 4.01TR
1.0%
523.81N
1.8%
31 2 GahMarin GahMarin Game 3.95TR
1.0%
65.06N
0.5%
32 2 ProSidu ProSidu Game 3.93TR
1.0%
66.09N
8.3%
33 2 Inemafoo Inemafoo Game 3.83TR
-
44.71N
4.2%
34 2 Crusher Fooxi Crusher Fooxi Game 3.82TR
0.3%
113.08N
3.2%
35 2 RD Gameplay RD Gameplay Game 3.62TR
0.3%
104.75N
0.4%
36 2 viniccius13 viniccius13 Game 3.6TR
0.3%
1.15TR
3.5%
37 2 Final Level Final Level Game 3.57TR
0.3%
356.25N
6.6%
38 2 Febatista Febatista Game 3.56TR
0.3%
84.64N
14.8%
39 2 Juaum Juaum Game 3.52TR
-
22.73N
6.2%
40 3 Jean L Jean L Game 3.4TR
-
10.52N
34.9%
41 1 Godenot Godenot Game 3.4TR
-
124.95N
1.4%
42 2 Free Fire - Brasil Free Fire - Brasil Game 3.34TR
0.9%
612.2N
2.4%
43 2 EduKof EduKof Game 3.3TR
0.6%
281.07N
11.6%
44 4 LOUD LOUD Game 3.28TR
3.1%
1.08TR
16.2%
45 1 Monark Monark Game 3.28TR
-
43.09N
3.9%
46 1 Wolff Wolff Game 3.24TR
0.3%
27.96N
8.7%
47 2 Papile Papile Game 2.92TR
0.3%
35.03N
9.1%
48 2 Felps Felps Game 2.78TR
-
229.41N
1.5%
49 2 funkyblackcat funkyblackcat Game 2.77TR
-
111.14N
2.8%
50 3 HeyKroni HeyKroni Game 2.71TR
1.1%
69.93N
117.4%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)