Top 100 Kênh Youtube Giáo dục được đăng ký nhiều nhất ở Argentina

Thời gian cập nhật số liệu: 2020-10-27
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- El Reino a Jugar El Reino a Jugar Giáo dục 13.5TR
-
406.7N
10.7%
- Tus Clases De Guitarra Tus Clases De Guitarra Giáo dục 2.82TR
0.4%
133.15N
1.3%
- Emiliano Ferrari Villalobo Emiliano Ferrari Villalobo Giáo dục 1.78TR
-
104.9N
0.6%
4 - MATIAS PONCE MATIAS PONCE Giáo dục 1.31TR
-
78.54N
1.4%
5 - A Bebés Contentos - Canciones Infantiles en 3D A Bebés Contentos - Canciones Infantiles en 3D Giáo dục 1.28TR
-
78.88N
26.2%
6 - Educatina Educatina Giáo dục 1.26TR
-
1.91N
27%
7 - La Banana Rancia La Banana Rancia Giáo dục 1.11TR
-
164.78N
0.1%
8 - Aula365 – Los Creadores Aula365 – Los Creadores Giáo dục 1.1TR
0.9%
6.75N
1.8%
9 - Avanza Pormas Avanza Pormas Giáo dục 898N
0.3%
16.05N
5%
10 - ESCUELA DE AMOR Y SUPERACIÓN PERSONAL ESCUELA DE AMOR Y SUPERACIÓN PERSONAL Giáo dục 883N
0.7%
128.81N
3%
11 - DR LA ROSA DR LA ROSA Giáo dục 798N
1.4%
301.54N
2.3%
12 - Handwork diy Handwork diy Giáo dục 763N
0.7%
29.62N
3.4%
13 - Lean Riccio Lean Riccio Giáo dục 665N
2.3%
183.74N
10%
14 - Canal Encuentro Canal Encuentro Giáo dục 550N
0.5%
921
32.3%
15 - Plano de casa Plano de casa Giáo dục 541N
0.6%
437.7N
1%
16 - El Traductor de Ingeniería El Traductor de Ingeniería Giáo dục 536N
0.9%
275.22N
1%
17 - Mundo Zamba Mundo Zamba Giáo dục 525N
0.4%
3.58N
46.8%
18 1 Maui Mini Videos & App Maui Mini Videos & App Giải trí 427N
0.2%
1.71TR
0.1%
19 1 Tutoriales Inglés Tutoriales Inglés Giáo dục 398N
-
374.19N
0.1%
20 1 Chispa Motivation Chispa Motivation Giáo dục 386N
0.5%
170.13N
1.1%
21 1 Mandarin Lab Mandarin Lab Giáo dục 377N
1.1%
71.68N
59.4%
22 1 leonardo coscarelli leonardo coscarelli Giải trí 350N
0.3%
8.42N
0.3%
23 1 Moda a Crochet Moda a Crochet Giáo dục 285N
-
28.7N
0.9%
24 1 Permacultura Holistica Permacultura Holistica Giáo dục 280N
2.2%
49.72N
7.6%
25 1 TheHackLab TheHackLab Giáo dục 241N
-
447.44N
0.4%
26 1 Escuela Hair Studio Escuela Hair Studio Giáo dục 240N
0.4%
1.77N
16.4%
27 1 Tejer con Lucila Tejer con Lucila Giáo dục 227N
0.9%
20.17N
2%
28 1 Furman Salud Furman Salud Giáo dục 225N
1.4%
146.58N
1.2%
29 1 Bernardo Stamateas Bernardo Stamateas Giáo dục 222N
1.4%
19.11N
4%
30 1 Ediciones Bienvenidas Ediciones Bienvenidas Giáo dục 215N
0.5%
61.65N
0.5%
31 1 FISICA EN SEGUNDOS FISICA EN SEGUNDOS Giáo dục 205N
1%
16.96N
2.5%
32 1 Aldo Gustavo Mansur Aldo Gustavo Mansur Giáo dục 200N
-
3.66N
2.9%
33 1 Criadores Criadores Giáo dục 195N
0.5%
39.58N
1.5%
34 1 MUSICA CRISTIANA MUSICA CRISTIANA Phim 192N
1.1%
143.86N
79.5%
35 1 Pablo Gaitan Pablo Gaitan Giáo dục 180N
-
7.65N
30.8%
36 1 AprenderIngles AprenderIngles Giáo dục 179N
-
142.15N
0.3%
37 1 TOPVIDEO MAKER TOPVIDEO MAKER Giáo dục 176N
2.3%
36.54N
46.7%
38 1 El Escarabajo De Oro El Escarabajo De Oro Giáo dục 173N
-
5.56N
3.5%
39 1 Tutarras, Tutoriales en guitarra Tutarras, Tutoriales en guitarra Giáo dục 172N
0.6%
23.56N
1.1%
40 1 arqMANES arqMANES Giáo dục 171N
2.4%
75.33N
0.1%
41 1 Graciela Herman Graciela Herman Giáo dục 157N
1.9%
19.86N
12.8%
42 1 Nicolás Márquez Nicolás Márquez Giáo dục 152N
0.7%
67.91N
0.9%
43 1 Facultad Libre Facultad Libre Giáo dục 150N
0.7%
4.26N
16.8%
44 1 Dilo Al Mundo Dilo Al Mundo Giáo dục 144N
-
25.01N
1.1%
45 1 El rincón de Toshío El rincón de Toshío Giáo dục 141N
1.4%
7.68N
12.6%
46 1 Proyecto G Proyecto G Giáo dục 133N
0.8%
51.29N
0.4%
47 1 Ultra Argentina Ultra Argentina Giáo dục 132N
-
151.7N
1.2%
48 5 Roxana Kreimer Roxana Kreimer Giáo dục 126N
3.3%
54.02N
12.5%
49 1 Profe Sonia Profe Sonia Giáo dục 125N
0.8%
24.38N
0.3%
50 1 [XRP] Rɪᴘᴘʟᴇ [XRP] Rɪᴘᴘʟᴇ Giáo dục 124N
-
1.19N
7.6%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)