Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu
Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Top 100 Kênh Youtube Giáo dục được đăng ký nhiều nhất ở Argentina

Thời gian cập nhật số liệu: 2020-03-31
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- El Reino a Jugar El Reino a Jugar Giáo dục 11.9TR
0.9%
740.51N
15.9%
- Tus Clases De Guitarra Tus Clases De Guitarra Giáo dục 2.4TR
0.8%
59.22N
0.6%
- Emiliano Ferrari Villalobo Emiliano Ferrari Villalobo Giáo dục 1.72TR
0.6%
77.26N
1.6%
4 - Educatina Educatina Giáo dục 1.18TR
0.9%
2.48N
6.0%
5 - A Bebés Contentos - Canciones Infantiles en 3D A Bebés Contentos - Canciones Infantiles en 3D Giáo dục 1.17TR
0.9%
302.06N
5.5%
6 - TV Pública Argentina TV Pública Argentina Giải trí 1.16TR
-
868
-
7 1 La Banana Rancia La Banana Rancia Giáo dục 1.09TR
-
113.1N
1.0%
8 1 Aula365 – Los Creadores Aula365 – Los Creadores Giáo dục 763N
1.7%
6.65N
13.1%
9 1 Avanza Pormas Avanza Pormas Giáo dục 734N
3.2%
95.7N
33.5%
10 1 ESCUELA DE AMOR Y SUPERACIÓN PERSONAL ESCUELA DE AMOR Y SUPERACIÓN PERSONAL Giáo dục 702N
0.7%
143.01N
3.6%
11 1 Handwork diy Handwork diy Giáo dục 593N
0.7%
21.72N
5.6%
12 1 Maui Mini Videos & App Maui Mini Videos & App Giải trí 427N
0.2%
1.69TR
-
13 - Canal Encuentro Canal Encuentro Giáo dục 421N
1.2%
1.22N
28.0%
14 2 Lean Riccio Lean Riccio Giáo dục 420N
0.5%
126.12N
1.9%
15 1 Mundo Zamba Mundo Zamba Giáo dục 402N
1.8%
344.22N
-
16 1 Tutoriales Inglés Tutoriales Inglés Giáo dục 386N
-
364.15N
-
17 1 Plano de casa Plano de casa Giáo dục 356N
0.9%
237.18N
2.9%
18 - El Traductor de Ingeniería El Traductor de Ingeniería Giáo dục 339N
8.3%
148.55N
47.0%
19 2 leonardo coscarelli leonardo coscarelli Giáo dục 328N
0.3%
8.15N
1.1%
20 1 Chispa Motivation Chispa Motivation Giáo dục 306N
0.3%
315.93N
20.4%
21 1 Mandarin Lab Mandarin Lab Giáo dục 285N
5.6%
262.91N
17.5%
22 1 Moda a Crochet Moda a Crochet Giáo dục 269N
0.4%
19.26N
1.9%
23 1 TheHackLab TheHackLab Giáo dục 231N
-
498.85N
-
24 1 Escuela Hair Studio Escuela Hair Studio Giáo dục 228N
-
1.46N
0.7%
25 1 DIY Channel DIY Channel Giáo dục 203N
-
54.38N
-
26 1 Pablo Gaitan Pablo Gaitan Giáo dục 182N
-
25.29N
-
27 1 FISICA EN SEGUNDOS FISICA EN SEGUNDOS Giáo dục 172N
-
78N
0.5%
28 1 AprenderIngles AprenderIngles Giáo dục 170N
0.6%
131.77N
-
29 1 TOPVIDEO MAKER TOPVIDEO MAKER Giáo dục 169N
-
77.95N
-
30 1 Aldo Gustavo Mansur Aldo Gustavo Mansur Giáo dục 161N
1.3%
8.09N
14.6%
31 - MUSICA CRISTIANA MUSICA CRISTIANA Giáo dục 158N
1.3%
116.49N
7.7%
32 2 Tutarras, Tutoriales en guitarra Tutarras, Tutoriales en guitarra Giáo dục 157N
0.6%
17.33N
0.4%
33 1 El Escarabajo De Oro El Escarabajo De Oro Giáo dục 127N
7.6%
9.5N
0.8%
34 2 REALANUEL REALANUEL Giáo dục 124N
-
1.41TR
-
35 2 Jesus Warriors Jesus Warriors Giáo dục 120N
-
21.66N
7.9%
36 1 Frank Lara / Viaje Luz Frank Lara / Viaje Luz Giáo dục 118N
-
283
29.1%
37 1 Facultad Libre Facultad Libre Giáo dục 117N
0.9%
12.81N
1.8%
38 1 Nicolás Márquez Nicolás Márquez Giáo dục 117N
0.9%
82.9N
8.5%
39 1 Proyecto G Proyecto G Giáo dục 115N
-
45.18N
-
40 1 Martin Laplace Martin Laplace Giải trí 114N
0.9%
2.57N
0.1%
41 1 Furman Salud Furman Salud Giáo dục 112N
3.7%
89.95N
0.4%
42 2 Bernardo Stamateas Bernardo Stamateas Giáo dục 112N
-
5.92N
-
43 2 Profe Sonia Profe Sonia Giáo dục 110N
-
22.21N
-
44 - Centro Astrológico Aztlan Centro Astrológico Aztlan Giáo dục 108N
0.9%
21.19N
6.2%
45 - 7dharma 7dharma Giáo dục 107N
0.9%
9.95N
8.2%
46 3 Fabulus Idiomas Fabulus Idiomas Giáo dục 107N
-
264.79N
-
47 1 Graciela Herman Graciela Herman Giáo dục 103N
2.0%
28.47N
14.9%
48 2 Tejer con Lucila Tejer con Lucila Giáo dục 101N
6.1%
12.66N
9.0%
49 2 Barbara Langman Tejidos Barbara Langman Tejidos Giải trí 100N
-
77.84N
-
50 2 parodiadoranimado parodiadoranimado Giáo dục 100N
0.1%
278.11N
0.5%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)