Top 100 Kênh Youtube Khoa học & Công nghệ được đăng ký nhiều nhất

Thời gian cập nhật số liệu: 2020-12-04
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- Technical Guruji Technical Guruji Khoa học & Công nghệ 20.2TR
0.5%
777.03N
0.3%
- HaerteTest HaerteTest Khoa học & Công nghệ 19.4TR
-
253.09N
0.2%
- Unbox Therapy Unbox Therapy Khoa học & Công nghệ 17.6TR
-
2.41TR
12%
4 - Vsauce Vsauce Giải trí 16.3TR
0.6%
3.56TR
0.5%
5 - Mark Rober Mark Rober Khoa học & Công nghệ 15TR
0.7%
26.7TR
0.4%
6 - Manual do Mundo Manual do Mundo Khoa học & Công nghệ 14.2TR
0.7%
894.49N
3.8%
7 - Apple Apple Khoa học & Công nghệ 13.7TR
0.7%
12.85TR
1.3%
8 - Marques Brownlee Marques Brownlee Khoa học & Công nghệ 13TR
-
4.22TR
2.2%
9 - Linus Tech Tips Linus Tech Tips Khoa học & Công nghệ 12.5TR
0.8%
1.42TR
6.4%
10 - Online Job Online Job Khoa học & Công nghệ 11.9TR
-
14.7N
1.9%
11 - CrazyRussianHacker CrazyRussianHacker Khoa học & Công nghệ 11.5TR
0.9%
186.19N
5.2%
12 - the Hacksmith the Hacksmith Khoa học & Công nghệ 11TR
0.9%
4.48TR
0.3%
13 - Coisa de Nerd Coisa de Nerd Khoa học & Công nghệ 10.7TR
-
1.35TR
1.7%
14 - The Q The Q Khoa học & Công nghệ 10.7TR
-
5.45TR
0.4%
15 - Primitive Technology Primitive Technology Nhân vật & Blog 10.3TR
-
11.92TR
0.3%
16 - MR. INDIAN HACKER MR. INDIAN HACKER Khoa học & Công nghệ 10.2TR
1%
3TR
0.4%
17 1 Wylsacom Wylsacom Khoa học & Công nghệ 9.79TR
0.2%
701.49N
2.1%
18 1 Google Google Khoa học & Công nghệ 9.54TR
0.1%
326.97N
39%
19 1 SmarterEveryDay SmarterEveryDay Khoa học & Công nghệ 9.15TR
0.4%
3.94TR
1.5%
20 1 Life Hacks & Experiments Life Hacks & Experiments Khoa học & Công nghệ 8.52TR
0.2%
267.2N
9.1%
21 1 EverythingApplePro EverythingApplePro Khoa học & Công nghệ 8.36TR
-
1.45TR
3%
22 1 Power Vision Power Vision Khoa học & Công nghệ 8.31TR
0.1%
312.38N
2.5%
23 1 Technology Gyan Technology Gyan Khoa học & Công nghệ 7.88TR
0.5%
236.18N
2.2%
24 1 NASA NASA Khoa học & Công nghệ 7.75TR
0.3%
223.14N
0.3%
25 1 AWE me AWE me Phương pháp & Phong cách 7.65TR
-
795.3N
1%
26 1 Quantum Tech HD Quantum Tech HD Khoa học & Công nghệ 7.64TR
0.9%
1.2TR
15.2%
27 1 What's Inside? What's Inside? Giải trí 7.05TR
-
670.33N
1.1%
28 1 Zee Kids Zee Kids Khoa học & Công nghệ 6.99TR
0.9%
2.5TR
20.9%
29 1 Experimentar En Casa Experimentar En Casa Khoa học & Công nghệ 6.82TR
-
1.52TR
0.4%
30 1 TAE TAE Khoa học & Công nghệ 6.71TR
-
263.27N
1.9%
31 2 Trakin Tech Trakin Tech Khoa học & Công nghệ 6.66TR
1.4%
385.99N
0.6%
32 - Apple India Apple India Khoa học & Công nghệ 6.63TR
0.1%
11.96TR
0.1%
33 1 Crazy XYZ Crazy XYZ Khoa học & Công nghệ 6.63TR
2%
1.55TR
8.5%
34 1 GadgetIn GadgetIn Khoa học & Công nghệ 6.42TR
1.3%
1.62TR
8.9%
35 1 OPPO Mobile India OPPO Mobile India Khoa học & Công nghệ 6.16TR
0.2%
14.3TR
5.5%
36 2 Mrwhosetheboss Mrwhosetheboss Khoa học & Công nghệ 5.89TR
0.9%
2.74TR
3.7%
37 2 Research Tv India Research Tv India Khoa học & Công nghệ 5.62TR
0.2%
96.15N
0.6%
38 2 Google India Google India Khoa học & Công nghệ 5.32TR
-
9.88TR
3.6%
39 2 Adam Savage’s Tested Adam Savage’s Tested Khoa học & Công nghệ 5.29TR
0.2%
119.43N
8.9%
40 2 minutephysics minutephysics Khoa học & Công nghệ 5.2TR
0.4%
1.14TR
0.2%
41 2 Samsung Samsung Khoa học & Công nghệ 5.08TR
0.4%
60.85N
23.7%
42 2 iT Creators iT Creators Khoa học & Công nghệ 4.94TR
0.6%
60.53N
10.6%
43 2 SpaceX SpaceX Khoa học & Công nghệ 4.88TR
0.4%
1.97TR
0.8%
44 2 Austin Evans Austin Evans Khoa học & Công nghệ 4.78TR
0.2%
971.85N
2.3%
45 2 TheBackyardScientist TheBackyardScientist Khoa học & Công nghệ 4.64TR
0.2%
3.24TR
0.2%
46 2 Hoga Toga Hoga Toga Khoa học & Công nghệ 4.6TR
0.4%
23.62N
16.3%
47 2 Seeker Seeker Khoa học & Công nghệ 4.59TR
0.2%
131.37N
6.8%
48 2 What If What If Khoa học & Công nghệ 4.51TR
0.7%
184.51N
17.9%
49 3 Tech Burner Tech Burner Khoa học & Công nghệ 4.4TR
0.7%
1.07TR
1.4%
50 1 JalanTikus JalanTikus Khoa học & Công nghệ 4.4TR
0.2%
5.58N
11.6%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)