Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Top 100 Howto & Style Subscribed YouTube Channel Rank

Top 100 Howto & Style Subscribed YouTube Channel Rank

Thời gian cập nhật số liệu: 2019-02-17
Top 100
Top 250
Thông tin cơ bản Khu vưc Thể loại Luợng Fan Lượt xem trung bình Lượt view cao nhất Sao điểm Nox
- 5-Minute Crafts 5-Minute Crafts Phương pháp & Phong cách 49.52M
1.2%
636.6K
17.7%
11.97M
326.2%
1 BRIGHT SIDE BRIGHT SIDE Phương pháp & Phong cách 23.42M
1.0%
114.45K
27.3%
824.43K
16.4%
1 Yuya Yuya Phương pháp & Phong cách 23.4M
0.1%
1.36M
3.4%
8.95M
1.2%
4 - GENIAL GENIAL Phương pháp & Phong cách 14.98M
1.5%
87.81K
10.7%
695.91K
20.7%
5 - Wengie Wengie Phương pháp & Phong cách 13.29M
0.2%
3.34M
2.3%
30.05M
2.1%
6 - jeffreestar jeffreestar Phương pháp & Phong cách 12.93M
0.8%
5.62M
5.3%
15.98M
1.1%
7 - Tasty Tasty Phương pháp & Phong cách 12.84M
0.9%
193.65K
34.4%
3.95M
5.2%
8 - HowToBasic HowToBasic Phương pháp & Phong cách 12.77M
0.4%
3.81M
0.5%
26.46M
0.7%
9 - Musas Musas Phương pháp & Phong cách 12.15M
0.3%
3.4M
8.0%
20.75M
1.2%
10 - Zoella Zoella Phương pháp & Phong cách 11.88M
0.1%
1.52M
0.3%
4.3M
0.1%
11 1 Troom Troom Troom Troom Phương pháp & Phong cách 11.78M
1.5%
986.11K
29.1%
12.53M
13.1%
12 1 NikkieTutorials NikkieTutorials Phương pháp & Phong cách 11.65M
0.1%
1.65M
8.8%
4.31M
17.3%
13 - 5-Minute Crafts GIRLY 5-Minute Crafts GIRLY Phương pháp & Phong cách 11.11M
2.3%
151.45K
33.1%
8.15M
54.0%
14 1 5-Minute Crafts KIDS 5-Minute Crafts KIDS Phương pháp & Phong cách 10.95M
1.8%
185.28K
15.5%
1.4M
58.4%
15 1 Rosanna Pansino Rosanna Pansino Phương pháp & Phong cách 10.88M
0.2%
892.68K
4.8%
3.33M
3.5%
16 - Bethany Mota Bethany Mota Giải trí 10.38M
0.1%
1.19M
6.1%
4.85M
0.1%
17 - ExpCaseros ExpCaseros Phương pháp & Phong cách 10.16M
0.4%
1.07M
0.1%
2.53M
3.6%
18 - SaraBeautyCorner - DIY, Comedy, Makeup, Nail Art SaraBeautyCorner - DIY, Comedy, Makeup, Nail Art Phương pháp & Phong cách 9.71M
0.2%
33.91M
0.2%
136.75M
1.0%
19 - MyLifeAsEva MyLifeAsEva Phương pháp & Phong cách 9.62M
0.2%
1.9M
3.6%
18.76M
0.9%
20 - MrGear MrGear Phương pháp & Phong cách 9.59M
0.2%
234.88K
1.2%
9.25M
3.7%
21 - Blossom Blossom Phương pháp & Phong cách 9.27M
1.5%
1.77M
27.0%
18.74M
57.9%
22 - Michelle Phan Michelle Phan Phương pháp & Phong cách 8.91M
0.0%
1.09M
0.0%
12.67M
0.2%
23 - LaurDIY LaurDIY Phương pháp & Phong cách 8.87M
0.1%
919.48K
1.2%
7.56M
0.8%
24 - HellomaphieMX HellomaphieMX Phương pháp & Phong cách 8.81M
0.3%
2.6M
1.7%
15.54M
1.8%
25 - Karina Garcia Karina Garcia Phương pháp & Phong cách 8.75M
0.1%
643.56K
2.2%
7.35M
2.2%
26 - grav3yardgirl grav3yardgirl Phương pháp & Phong cách 8.71M
0.0%
257.93K
0.9%
707.39K
24.1%
27 - Craftingeek Craftingeek Phương pháp & Phong cách 8.52M
0.3%
842K
1.3%
5.24M
1.5%
28 - Pautips Pautips Phương pháp & Phong cách 8.51M
0.4%
1.18M
7.4%
4.34M
0.6%
29 2 IDEAS EN 5 MINUTOS IDEAS EN 5 MINUTOS Phương pháp & Phong cách 8.06M
1.6%
44.57K
23.8%
262.41K
4.6%
30 3 Troom Troom Es Troom Troom Es Phương pháp & Phong cách 8.02M
1.8%
692.39K
10.0%
4.76M
18.0%
31 1 AlishaMarie AlishaMarie Giải trí 8.01M
0.2%
1.88M
0.3%
8.01M
1.9%
32 - Sua Mommy Sua Mommy Nhân vật & Blog 7.92M
-
4.37K
-
1.85M
0.0%
33 1 Kika Nieto Kika Nieto Phương pháp & Phong cách 7.79M
0.3%
1.03M
0.9%
3.09M
36.1%
34 1 Natalies Outlet Natalies Outlet Phương pháp & Phong cách 7.61M
0.3%
784.11K
1.8%
3.16M
2.1%
35 1 Niki and Gabi Niki and Gabi Phương pháp & Phong cách 7.35M
0.2%
1.92M
1.6%
7.59M
3.4%
36 1 Kim RosaCuca Kim RosaCuca Phương pháp & Phong cách 7.31M
0.3%
369.76K
12.5%
1.27M
1.2%
37 1 Howcast Howcast Phương pháp & Phong cách 7.17M
0.3%
4.97K
4.7%
11.62K
36.5%
38 1 YouTube Help YouTube Help Phương pháp & Phong cách 7.16M
0.2%
47.58K
4.5%
940.63K
81.9%
39 1 ATHLEAN-X™ ATHLEAN-X™ Phương pháp & Phong cách 7.02M
0.7%
761.11K
0.0%
1.96M
6.5%
40 1 TsMadaan TsMadaan Phương pháp & Phong cách 6.96M
0.6%
41.28K
6.5%
1.03M
12.0%
41 1 Трум Трум Трум Трум Phương pháp & Phong cách 6.91M
1.1%
916.35K
10.3%
4.4M
35.9%
42 3 HelloMaphie HelloMaphie Giải trí 6.85M
2.2%
193.56K
1.3%
674.9M
4.9%
43 1 Mis Pastelitos Mis Pastelitos Phương pháp & Phong cách 6.78M
0.4%
1.26M
0.3%
9.28M
1.2%
44 2 Nisha Madhulika Nisha Madhulika Phương pháp & Phong cách 6.52M
0.6%
170.88K
4.8%
411.51K
71.4%
45 2 Gabbie Hanna Gabbie Hanna Phương pháp & Phong cách 6.47M
0.0%
1.93M
7.0%
10.29M
1.0%
46 4 Health Time Health Time Phương pháp & Phong cách 6.24M
1.3%
27.98K
11.9%
509.23K
23.8%
47 2 Carli Bybel Carli Bybel Phương pháp & Phong cách 6.17M
0.0%
462.34K
3.6%
1.22M
0.2%
48 3 DARK SECRETS DARK SECRETS Phương pháp & Phong cách 6.01M
-
151.59K
1.8%
8.62M
17.6%
49 4 Homemade solutions Homemade solutions Phương pháp & Phong cách 5.83M
1.2%
3.3M
3.7%
10.61M
1.5%
50 4 IDEIAS INCRÍVEIS IDEIAS INCRÍVEIS Phương pháp & Phong cách 5.82M
1.8%
33.66K
0.7%
626.39K
342.3%
Nhóm NoxInfluence

Chào đón bạn đã đến Noxinfluencer có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.