Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Top 100 Gaming Subscribed YouTube Channel Rank

Top 100 Gaming Subscribed YouTube Channel Rank

Thời gian cập nhật số liệu: 2018-12-16
Top 100
Top 250
Thông tin cơ bản Area Category Luợng Fan Lượt xem trung bình Lượt view cao nhất Sao điểm Nox
- Fernanfloo Fernanfloo Trò chơi 30.79M
-
15.01M
-
26.99M
-
- VEGETTA777 VEGETTA777 Trò chơi 25.02M
-
651.02K
-
1.48M
-
- VanossGaming VanossGaming Trò chơi 23.96M
-
2.1M
-
3.67M
-
4 - Markiplier Markiplier Trò chơi 22.57M
-
1.21M
-
5.37M
-
5 - jacksepticeye jacksepticeye Trò chơi 20.93M
-
1.01M
-
3.14M
-
6 - DanTDM DanTDM Trò chơi 20.72M
-
1.15M
-
4.05M
-
7 - Ninja Ninja Trò chơi 20.3M
-
2.42M
-
6.28M
-
8 - AuthenticGames AuthenticGames Trò chơi 15.89M
-
355.78K
-
982.61K
-
9 - PopularMMOs PopularMMOs Trò chơi 15.88M
-
1M
-
1.97M
-
10 - Ali-A Ali-A Trò chơi 15.64M
-
1.75M
-
3.35M
-
11 - TheWillyrex TheWillyrex Trò chơi 15.08M
-
423.53K
-
976.69K
-
12 - Willyrex Willyrex Trò chơi 13.45M
-
1.1M
-
2.23M
-
13 - Clash of Clans Clash of Clans Trò chơi 13.41M
-
382.97K
-
6.22M
-
14 - Sky Does Everything Sky Does Everything Trò chơi 11.61M
-
185.45K
-
1.27M
-
15 - H2ODelirious H2ODelirious Trò chơi 11.4M
-
320.57K
-
715.01K
-
16 - The Game Theorists The Game Theorists Trò chơi 11.33M
-
2.74M
-
12.72M
-
17 - IGN IGN Trò chơi 11.27M
-
15.39K
-
127.22K
-
18 - iTownGamePlay *Terror&Diversión* iTownGamePlay *Terror&Diversión* Trò chơi 11.15M
-
119.37K
-
236.82K
-
19 - TazerCraft TazerCraft Trò chơi 10.68M
-
325.24K
-
1.73M
-
20 - Minecraft - Topic Minecraft - Topic Trò chơi 10.47M
-
523.61K
-
36.31M
-
21 - League of Legends League of Legends Trò chơi 10.11M
-
919.22K
-
116.14M
-
22 - SSundee SSundee Trò chơi 10.07M
-
1.78M
-
7.27M
-
23 - CaptainSparklez CaptainSparklez Trò chơi 10.01M
-
82.49K
-
287.95K
-
24 - Jelly Jelly Trò chơi 9.95M
-
308.23K
-
2.12M
-
25 - TheSyndicateProject TheSyndicateProject Trò chơi 9.95M
-
284.1K
-
1.03M
-
26 - theRadBrad theRadBrad Trò chơi 9.73M
-
187.61K
-
859.35K
-
27 - Lachlan Lachlan Trò chơi 9.41M
-
3.77M
-
7.15M
-
28 - Kwebbelkop Kwebbelkop Trò chơi 9.39M
-
172.72K
-
2.59M
-
29 - FGTeeV FGTeeV Trò chơi 9.25M
-
4.93M
-
63.53M
-
30 - Vete a la Versh Vete a la Versh Trò chơi 9.1M
-
1.79M
-
31.55M
-
31 - stampylonghead stampylonghead Trò chơi 9M
-
58.94K
-
394.04K
-
32 - BuzzFeed Multiplayer BuzzFeed Multiplayer Trò chơi 8.97M
-
135.28K
-
2.6M
-
33 - TheGrefg TheGrefg Trò chơi 8.83M
-
1.74M
-
4.04M
-
34 - luzugames luzugames Trò chơi 8.57M
-
342.22K
-
1.63M
-
35 - BCC Trolling BCC Trolling Trò chơi 8.56M
-
3.06M
-
6.64M
-
36 - DaniRep | +6 Vídeos Diarios De GTA 5 Online! DaniRep | +6 Vídeos Diarios De GTA 5 Online! Trò chơi 8.42M
-
212.7K
-
740.69K
-
37 - Antrax Antrax Giải trí 8.25M
-
2.54M
-
5.96M
-
38 - Talking Tom Talking Tom Giải trí 8.14M
-
4.1M
-
45.01M
-
39 - PlayStation PlayStation Trò chơi 7.89M
-
32.93K
-
551.27K
-
40 - TheBrainDit TheBrainDit Trò chơi 7.87M
-
61.48K
-
275.81K
-
41 - PrestonPlayz - Minecraft PrestonPlayz - Minecraft Trò chơi 7.86M
-
619.24K
-
4.93M
-
42 - Typical Gamer Typical Gamer Trò chơi 7.82M
-
278.25K
-
792.61K
-
43 - FROST FROST Trò chơi 7.8M
-
347.48K
-
4.16M
-
44 - zbing z. zbing z. Trò chơi 7.78M
-
640.44K
-
2.02M
-
45 - Miniminter Miniminter Trò chơi 7.73M
-
1.51M
-
5.93M
-
46 - Marmok Marmok Trò chơi 7.53M
-
4.37M
-
9.88M
-
47 - aLexBY11 aLexBY11 Trò chơi 7.41M
-
80.41K
-
947K
-
48 - BRKsEDU BRKsEDU Trò chơi 7.38M
-
81.09K
-
334.51K
-
49 - Smosh Games Smosh Games Trò chơi 7.38M
-
289.19K
-
2.12M
-
50 - Muselk Muselk Trò chơi 7.33M
-
1.54M
-
2.86M
-