Top 100 Kênh Youtube Khoa học & Công nghệ được đăng ký nhiều nhất

Thời gian cập nhật số liệu: 2021-04-12
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- Technical Guruji Technical Guruji Khoa học & Công nghệ 21TR
-
370.76N
16.6%
- HaerteTest HaerteTest Khoa học & Công nghệ 19.6TR
-
163.32N
1.6%
- Unbox Therapy Unbox Therapy Khoa học & Công nghệ 17.9TR
-
1.65TR
4.6%
4 - Mark Rober Mark Rober Khoa học & Công nghệ 17.9TR
0.6%
35.8TR
0.9%
5 - FactTechz FactTechz Khoa học & Công nghệ 16.3TR
-
1.32TR
8.3%
6 - Manual do Mundo Manual do Mundo Khoa học & Công nghệ 14.5TR
-
740.54N
0.2%
7 - Apple Apple Khoa học & Công nghệ 13.9TR
-
10.65TR
16.2%
8 - Marques Brownlee Marques Brownlee Khoa học & Công nghệ 13.8TR
-
3.07TR
1.3%
9 - Linus Tech Tips Linus Tech Tips Khoa học & Công nghệ 13.2TR
-
1.44TR
4.3%
10 - MR. INDIAN HACKER MR. INDIAN HACKER Khoa học & Công nghệ 12.6TR
-
2.83TR
7.6%
11 - Online Job Online Job Khoa học & Công nghệ 12.4TR
0.8%
14.9N
25.1%
12 - Hacksmith Industries Hacksmith Industries Khoa học & Công nghệ 11.8TR
-
4.55TR
1.1%
13 - CrazyRussianHacker CrazyRussianHacker Khoa học & Công nghệ 11.5TR
-
154.46N
9.8%
14 - The Q The Q Khoa học & Công nghệ 11.4TR
-
5.11TR
0.4%
15 - Coisa de Nerd Coisa de Nerd Khoa học & Công nghệ 10.8TR
-
1.41TR
1%
16 1 Crazy XYZ Crazy XYZ Khoa học & Công nghệ 10.4TR
1%
2.7TR
9.2%
17 1 Primitive Technology Primitive Technology Nhân vật & Blog 10.3TR
1%
10.24TR
0.1%
18 - Google Google Khoa học & Công nghệ 9.94TR
0.2%
442.36N
24.6%
19 - Wylsacom Wylsacom Khoa học & Công nghệ 9.86TR
0.1%
468.54N
0.9%
20 - SmarterEveryDay SmarterEveryDay Khoa học & Công nghệ 9.59TR
0.1%
4.45TR
1.3%
21 - Life Hacks & Experiments Life Hacks & Experiments Khoa học & Công nghệ 9.24TR
0.9%
217.2N
12.7%
22 - NASA NASA Khoa học & Công nghệ 8.98TR
0.1%
787.3N
0.4%
23 - Technology Gyan Technology Gyan Khoa học & Công nghệ 8.62TR
0.4%
217.33N
2.9%
24 1 Quantum Tech HD Quantum Tech HD Khoa học & Công nghệ 8.51TR
0.7%
2.23TR
12.5%
25 1 Power Vision Power Vision Khoa học & Công nghệ 8.49TR
0.1%
490.26N
2.9%
26 - EverythingApplePro EverythingApplePro Khoa học & Công nghệ 8.36TR
0.1%
1.43TR
1.7%
27 - Trakin Tech Trakin Tech Khoa học & Công nghệ 7.91TR
0.6%
336.16N
20%
28 - Zee Kids Zee Kids Khoa học & Công nghệ 7.54TR
-
144.59N
0.3%
29 - Apple India Apple India Khoa học & Công nghệ 7.15TR
0.3%
3.46TR
15.7%
30 - GadgetIn GadgetIn Khoa học & Công nghệ 7.13TR
0.4%
1.1TR
3.6%
31 - Experimentar En Casa Experimentar En Casa Khoa học & Công nghệ 6.87TR
-
1.86TR
1.4%
32 1 Mrwhosetheboss Mrwhosetheboss Khoa học & Công nghệ 6.84TR
0.7%
3.15TR
4.4%
33 1 TAE TAE Khoa học & Công nghệ 6.83TR
0.1%
83.51N
2.1%
34 - OPPO Mobile India OPPO Mobile India Khoa học & Công nghệ 6.24TR
-
6.43TR
6.1%
35 - Research Tv India Research Tv India Khoa học & Công nghệ 5.66TR
-
91.17N
1%
36 - SpaceX SpaceX Khoa học & Công nghệ 5.57TR
0.2%
3.06TR
7.9%
37 - Samsung Samsung Khoa học & Công nghệ 5.5TR
0.2%
431.37N
97.8%
38 - Adam Savage’s Tested Adam Savage’s Tested Khoa học & Công nghệ 5.48TR
0.2%
130.94N
5.6%
39 - Google India Google India Khoa học & Công nghệ 5.46TR
0.5%
16.92TR
19.8%
40 - Tech Burner Tech Burner Khoa học & Công nghệ 5.42TR
0.9%
1.41TR
4.1%
41 - minutephysics minutephysics Khoa học & Công nghệ 5.28TR
-
938.66N
0.4%
42 - iT Creators iT Creators Khoa học & Công nghệ 5.06TR
-
154.48N
1.7%
43 - What If What If Khoa học & Công nghệ 5.05TR
0.4%
279.34N
8.1%
44 - Austin Evans Austin Evans Khoa học & Công nghệ 4.96TR
0.2%
920.21N
0.1%
45 - Hoga Toga Hoga Toga Khoa học & Công nghệ 4.82TR
0.2%
13.57N
1.7%
46 - Seeker Seeker Khoa học & Công nghệ 4.79TR
0.2%
90.55N
4%
47 - TheBackyardScientist TheBackyardScientist Khoa học & Công nghệ 4.76TR
-
3.3TR
0.1%
48 1 GetsetflySCIENCE GetsetflySCIENCE Khoa học & Công nghệ 4.59TR
0.7%
857.9N
0.1%
49 1 YASH KE EXPERIMENTS YASH KE EXPERIMENTS Khoa học & Công nghệ 4.57TR
-
292.57N
12.1%
50 - KREOSAN KREOSAN Khoa học & Công nghệ 4.45TR
0.2%
407.56N
75%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)