Top 100 Twitch Streamers

Thời gian cập nhật số liệu 2022-12-09
Sắp xếp theo số người đăng ký điểm Nox
Xếp hạng Influencer
  Thông tin cơ bảnTổng số đăng kýThể loạiAvg.view Sao điểm Nox
1 - Heelmike Heelmike7.42TR - Just Chatting 33.49N
2 - AdinRoss AdinRoss6.97TR - Just Chatting 1.32TR
3 - SypherPK SypherPK6.26TR - Just Chatting 116.58N
4 - ElMariana ElMariana6.04TR - Just Chatting 501.39N
5 - ElSpreen ElSpreen6.01TR - Just Chatting 176.16N
6 - Quackity Quackity5.17TR - Just Chatting 79.21N
7 - GeorgeNotFound GeorgeNotFound4.89TR - Just Chatting 579.57N
8 - moistcr1tikal moistcr1tikal4.64TR - Just Chatting 205.77N
9 - SLAKUN10 SLAKUN104.29TR - Just Chatting 138.46N
10 - Symfuhny Symfuhny3.8TR - Just Chatting 462.03N
11 - loud_coringa loud_coringa3.66TR - Just Chatting 579.3N
12 - Castro_1021 Castro_10213.64TR - Just Chatting 58.06N
13 - karljacobs karljacobs3.53TR - Just Chatting 216N
14 - KaiCenat KaiCenat3.26TR - Just Chatting 2.15TR
15 - kraynasty kraynasty3.19TR - Just Chatting 107
16 - MissaSinfonia MissaSinfonia3.19TR - Just Chatting 287.94N
17 - ludwig ludwig3.13TR - Just Chatting 35.22N
18 - Sapnap Sapnap3.06TR - Just Chatting 248.68N
19 - Carreraaa Carreraaa2.86TR - Just Chatting 207.69N
20 - aceu aceu2.82TR - Just Chatting 198N
21 - jacksepticeye jacksepticeye2.81TR - Just Chatting 382.66N
22 - Staryuuki Staryuuki2.79TR - Just Chatting 128.56N
23 - Nihachu Nihachu2.69TR - Just Chatting 48.62N
24 - StableRonaldo StableRonaldo2.64TR - Just Chatting 39.68N
25 - imaqtpie imaqtpie2.59TR - Just Chatting 23.45N
26 - GoneDoc GoneDoc2.48TR - Just Chatting 15.31N
27 - KendineMuzisyen KendineMuzisyen2.48TR - Just Chatting 270.27N
28 - Twitch Twitch2.32TR - Just Chatting 478.3N
29 - Reborn_Live Reborn_Live2.31TR - Just Chatting 83.15N
30 - bratishkinOFF bratishkinOFF2.31TR - Just Chatting 203.85N
31 - HasanAbi HasanAbi2.29TR - Just Chatting 623.5N
32 - Evelone192 Evelone1922.26TR - Just Chatting 44.85N
33 - TheRealKnossi TheRealKnossi2.13TR - Just Chatting 332.78N
34 - Mizkif Mizkif2.05TR - Just Chatting 130.26N
35 - Indiefoxx Indiefoxx2TR - Just Chatting 350.31N
36 - Flight23white Flight23white1.99TR - Just Chatting 125.78N
37 - Schlatt Schlatt1.93TR - Just Chatting 143.62N
38 - Locklear Locklear1.92TR - Just Chatting 121.53N
39 - JackManifoldTV JackManifoldTV1.89TR - Just Chatting 36.75N
40 - miniminter miniminter1.85TR - Just Chatting 59.8N
41 - MarkitoNavaja MarkitoNavaja1.83TR - Just Chatting 33.87N
42 - IzakOOO IzakOOO1.81TR - Just Chatting 47.46N
43 - aminematue aminematue1.78TR - Just Chatting 1.44TR
44 - jukes jukes1.77TR - Just Chatting 60.21N
45 - PapoMC PapoMC1.77TR - Just Chatting 1.39N
46 - Jahrein Jahrein1.71TR - Just Chatting 165.93N
47 - AustinShow AustinShow1.67TR - Just Chatting 359.74N
48 - Doigby Doigby1.65TR - Just Chatting 52.2N
49 - Greekgodx Greekgodx1.62TR - Just Chatting 35.53N
50 - NeonSniperPanda NeonSniperPanda1.62TR - Just Chatting 11.85N
51 - JesusAVGN JesusAVGN1.57TR - Just Chatting 124.18N
52 - Papaplatte Papaplatte1.56TR - Just Chatting 105.35N
53 - eldemente eldemente1.54TR - Just Chatting 24.32N
54 - MarkiLokurasY MarkiLokurasY1.52TR - Just Chatting 18.21N
55 - natalan natalan1.51TR - Just Chatting 27.99N
56 - ElcanaldeJoaco ElcanaldeJoaco1.51TR - Just Chatting 12.35N
57 - Alinity Alinity1.47TR - Just Chatting 155.87N
58 - PipePunk PipePunk1.4TR - Just Chatting 14.39N
59 - komanche komanche1.37TR - Just Chatting 22.07N
60 - JaggerPrincesa JaggerPrincesa1.36TR - Just Chatting 7.82N
61 - karchez karchez1.36TR - Just Chatting 68.76N
62 - Pimpeano Pimpeano1.35TR - Just Chatting 8.12N
63 - BrookeAB BrookeAB1.27TR - Just Chatting 32.38N
64 - xCry xCry1.27TR - Just Chatting 18.85N
65 - paradeev1ch paradeev1ch1.24TR - Just Chatting 160.43N
66 - Felps Felps1.24TR - Just Chatting 15.11N
67 - yourragegaming yourragegaming1.23TR - Just Chatting 508.3N
68 - Mangel Mangel1.23TR - Just Chatting 13.1N
69 - BibleBoysChurch BibleBoysChurch1.21TR - Just Chatting 1.58N
70 - sapnaplive sapnaplive1.21TR - Just Chatting 72.56N
71 - tenderlybae tenderlybae1.19TR - Just Chatting 75.6N
72 - G0ularte G0ularte1.19TR - Just Chatting 18.38N
73 - EsfandTV EsfandTV1.18TR - Just Chatting 126.08N
74 - RiceGum RiceGum1.17TR - Just Chatting 362.94N
75 - Kitboga Kitboga1.14TR - Just Chatting 19.38N
76 - BotezLive BotezLive1.14TR - Just Chatting 190.86N
77 - Maximilian_DOOD Maximilian_DOOD1.13TR - Just Chatting 145.64N
78 - sashagrey sashagrey1.12TR - Just Chatting 97.55N
79 - JojoHF JojoHF1.12TR - Just Chatting 86.74N
80 - Mickalow Mickalow1.11TR - Just Chatting 12.85N
81 - JonVlogs JonVlogs1.11TR - Just Chatting 43.61N
82 - Emiru Emiru1.1TR - Just Chatting 265.5N
83 - goncho goncho1.1TR - Just Chatting 43.14N
84 - Pink_Sparkles Pink_Sparkles1.07TR - Just Chatting 109.17N
85 - GoofxGoof GoofxGoof1.06TR - Just Chatting 3.4N
86 - WestCOL WestCOL1.04TR - Just Chatting 374.66N
87 - momoladinastia momoladinastia1.04TR - Just Chatting 26.95N
88 - Nmplol Nmplol1.03TR - Just Chatting 185.85N
89 - RebeuDeter RebeuDeter1.03TR - Just Chatting 345.24N
90 - alexelcapo alexelcapo1.02TR - Just Chatting 75.2N
91 - Tumblurr Tumblurr1.01TR - Just Chatting 265.54N
92 - gabepeixe gabepeixe1TR - Just Chatting 436.35N
93 - conner conner1TR - Just Chatting 2.18N
94 - Peereira7 Peereira71TR - Just Chatting 26.65N
95 - QuarterJade QuarterJade1TR - Just Chatting 98.6N
96 - lestream lestream1TR - Just Chatting 59.47N
97 - Yolo Yolo998.08N - Just Chatting 51.53N
98 - fps_shaka fps_shaka998.01N - Just Chatting 10.2N
99 - DalasReview DalasReview996.92N - Just Chatting 2.49N
100 - nyanners nyanners989.45N - Just Chatting 68.51N