Quay lại trang Tìm kiếm
Carly Yashira Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-01-05 11:28:02

Carly Yashira

Giải trí Thời trang
Hoa Kỳ
Tiếng Anh

Theo dõi

299.5K

Lượt xem trung bình

74.4K

Chỉ số NOX

1.95

Ước tính chi phí

$ 643

Tỷ lệ tương tác

6.82%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.95/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Tầm trung
Chất lượng kênh
Tầm trung
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Đạt chuẩn

Xếp hạng Kênh

Xếp hạng Hoa Kỳ 43,188 Top 3.24%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 299,500
Số lượng video 352
Xem thêm