Quay lại trang Tìm kiếm
永ennのアリス@フォーエイト TikTok Thống kê phân tích kênh TikTok
Thời gian cập nhật: 2023-03-24 16:51:30

永ennのアリス@フォーエイト

Giải trí
Nhật Bản
Nhật Bản

Theo dõi

1.2TR

Lượt xem trung bình

749.3N

Chỉ số NOX

2.36

Ước tính chi phí

$ 8.81N

Tỷ lệ tương tác

7.98%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.36/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Đạt chuẩn
Chất lượng kênh
Tốt
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 1,200,000
Số lượng video 531
Xem thêm