Quay lại trang Tìm kiếm
Borodylia Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-01-01 15:33:43

Borodylia

Nga
Tiếng Nga

Theo dõi

1.4M

Lượt xem trung bình

1.5M

Chỉ số NOX

2.47

Ước tính chi phí

$ 15.75K

Tỷ lệ tương tác

3.43%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.47/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Tốt
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Xuất sắc
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Xếp hạng Nga 1,062 Top 1.00%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 1,400,000
Số lượng video 144
Xem thêm