Quay lại trang Tìm kiếm
lilgup13 TikTok Thống kê phân tích kênh TikTok
Thời gian cập nhật: 2023-01-10 18:56:17

lilgup13

Hoa Kỳ
Tiếng Anh

Theo dõi

134.4K

Lượt xem trung bình

132.1K

Chỉ số NOX

2.76

Ước tính chi phí

$ 2.37K

Tỷ lệ tương tác

17.37%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.76/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Tốt
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Xuất sắc

Xếp hạng Kênh

Xếp hạng Hoa Kỳ 98,478 Top 7.39%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 134,400
Số lượng video 26
Xem thêm