Quay lại trang Tìm kiếm
Imix Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-01-07 01:25:05

Imix

Tây Ban Nha
Tây Ban Nha

Theo dõi

224.0K

Lượt xem trung bình

59.8K

Chỉ số NOX

1.67

Ước tính chi phí

$ 154.5

Tỷ lệ tương tác

8.46%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.67/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Tầm trung
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 224,000
Số lượng video 62
Xem thêm