Quay lại trang Tìm kiếm
DanielWellington TikTok Thống kê phân tích kênh TikTok
Thời gian cập nhật: 2022-06-15 22:50:45

DanielWellington

Thời trang
Thuỵ Điển
Tiếng Thụy Điển

Theo dõi

73.8N

Lượt xem trung bình

5.2N

Chỉ số NOX

1.72

Ước tính chi phí

$ 27.5

Tỷ lệ tương tác

1.74%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.72/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Tầm trung
Đăng tải nội dung
Tầm trung
Chất lượng kênh
Tầm trung
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Kém

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 73,800
Số lượng video 291
Xem thêm