Quay lại trang Tìm kiếm
しなこんちゃ🌷💜 TikTok Thống kê phân tích kênh TikTok
Thời gian cập nhật: 2023-03-13 12:35:19

しなこんちゃ🌷💜

Ẩm thực
Nhật Bản
Nhật Bản

Theo dõi

824.4N

Lượt xem trung bình

472.7N

Chỉ số NOX

2.36

Ước tính chi phí

$ 4.76N

Tỷ lệ tương tác

4.19%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.36/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tầm trung
Chất lượng kênh
Tốt
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 824,400
Số lượng video 1,105
Xem thêm