Quay lại trang Tìm kiếm

Ellen Thống kê phân tích kênh Tiktok

Thời gian cập nhật: 2022-12-08 13:34:48

Ellen

Giải trí
Hoa Kỳ
Tiếng Anh

Theo dõi

10.5M

Lượt xem trung bình

143.8K

Chỉ số NOX

2.42

Ước tính chi phí

$2.1K

Tỷ lệ tương tác

9.44%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Điểm số Nox

Điểm số Nox
2.42/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Xuất sắc
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Kém

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Total
Growth
Theo dõi 10,500,000
Lượt thích 168,000,000
Số lượng video 956
Xem thêm